• วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถบริการลูกค้า เสนอขายสินค้า
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

21-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถบริการลูกค้า เสนอขายสินค้า
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

19-Sep-18

 

Applied
 • Have experience in setting up new HR policy
 • Managing employee relations and staff welfare
 • Overseeing manpower planning, recruitment

13-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่