• วุฒิ ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
 • หนังสือส่งหน่วยราชการต่างๆ

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความรับผิดชอบ
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องอย่างน้อย 1 ปี
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied

HR Asst. Manager

HbI Manufacturing (Thailand) Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • 3 years experience in HRM or HRD
 • Able to work in Surin Province
 • Good English

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถบริการลูกค้า เสนอขายสินค้า
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไปทุกสาขา
 • สามารถบริการลูกค้า เสนอขายสินค้า
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s or Master’s Degree in HR
 • 7 years of experience in human resources
 • Experience in setting up new HR policy

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

04-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้าน MS Office

04-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

04-Dec-18

 

Applied