• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

29-May-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่