ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-15 จาก 15 ตำแหน่งงาน
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  RGF HR Agent Recruitment (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • Over 10 years and have 3 factories in Thailand
  • 5 years+ in HR & GA tasks
  • Good benefits & allowances
  Honda Automobile (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  Ayutthaya
  • New graduates are also welcome!
  • 0-8 years experience interpretation field
  • Annual bonus, Diligent allowance
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's banner
  PTT Oil and Retail Business Public Company Limited's logo
  Ayutthaya
  • ปริญญาโท : ศึกษาศาสตร์/จิตวิทยา /บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์ด้านการจัดอบรม
  • สถานที่ปฏิบัติงาน:AICA อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา