• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รู้จักเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง(พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้ชายได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์
 • วุฒิ ปวส การจัดการทั่วไป, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขายหรือบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • นัดหมาย จดบันทึก ประสานงาน
 • ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานธุรการ และประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้คล่อง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีโบนัสและสวัสดิการที่พักให้ฟรี
 • ทำงานทั่วไปอยู่ในส่วนของออฟฟิศ

21-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล