• มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานธุรการ และประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้คล่อง

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขา ไม่จำกัด
 • จัดฝึกอบรมพนักงานคนไทยให้ด้ตามกฎหมายแรงงาน
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Mar-18

 

Applied
 • เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน ช่วยผู้บริหารด้านต่างๆ
 • ติดต่อสื่อสารภาษาจีน อังกฤษได้ ชอบเดินทาง
 • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied
 • สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังพล
 • สร้าง Organization chart ให้อัพเดตเป็นปัจจุบัน
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

12-Mar-18

 

Applied
 • โสด ไม่มีภาระผูกพันธ์
 • เป็นงานเลขา ติดต่อประสานงาน
 • พูดภาษาต่างประเทศได้

12-Mar-18

 

Applied

HR Manager

TAPHET PARAWOOD CO., LTD.

สุราษฎร์ธานี

 • ประสบการณ์ด้านงานบุคคล 4-5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

12-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 4 - 5 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายทั่วไปและกฎหมายแรงงาน

12-Mar-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • เพศชาย/หญิง อายุ 29 - 33 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 3 ปีขึ้นไป

12-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
 • ตรวจสอบสิ่งอำนวยความสะดวก/ความพร้อมของอาคารสนามบิน
 • บริหารจัดการพื้นที่ภายในอาคารผู้โดยสาร
 • ติดตามการปฏิบัติของสายการบิน/ผู้เช่า ภายในสนามบิน

09-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล