• งานรับเหมาก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป ด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความรู้เรื่อง KPI Competency

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาการจัดการ การตลาด
 • มีทักษะด้านงานขาย และบริหารจัดการงานขาย
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปริญญาตรี ทางด้านทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ค่อนข้างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor or Master degree in Human Resources
 • Minimum 4 Years of working experience
 • Proficiency in both English and Thai

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • ปริญญาตรี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

17-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ รักการเรียนรู้
 • มีใบอนุญาตขับรถยนตร์หรือรถจักรยานยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office

17-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ รักการเรียนรู้
 • มีใบอนุญาตขับรถยนตร์หรือรถจักรยานยนต์
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft Office

17-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • จัดทำและนำเสนอแผนการฝึกอบรม
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอก

16-Nov-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาภาษาจีน, การตลาด
 • ธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำเนินการนำเข้า-ส่งออก

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถปฎิบัติงานกับบริษัทฯได้

15-Nov-17

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย8ปี
 • มีความรู้ในกฎหมายแรงงานและประกันสังคมเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

14-Nov-17

 

Applied
 • Female / Age over 35 years.
 • Education bachelor's degree Related field.
 • Experience in documentation for at least 1 years.

14-Nov-17

 

Applied
 • 2+ years of experience
 • experience working in an international environment
 • salary negotiable (based on experience)

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลรายงานต่างๆ ควบคุมดุแลเอกสารใบอนุญาต
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการ

13-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวส. ขึ้นไปทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบสูง

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์และการบริหารแรงงาน

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมอย่างน้อย 1 ปี

13-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - อนุปริญญา
 • สามารถเขียน AutoCad ได้

11-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล