• ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสาเร็จรูปได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

01-Jun-20

 

Applied
  • 1-2 years experiences in Oil and Gas Warehouse
  • Work able command of English
  • Can use SAP system

26-May-20

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่