• รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

18-Nov-17

 

Applied
 • Background in General Affairs
 • Background in manufacturing
 • High vocation or Bechelor degree in BA

17-Nov-17

 

Applied
 • มีความละเอียดและอดทนต่อการทำงาน
 • รักงานติดต่อประสานงาน และงานให้บริการต่อพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานประจำนิคมฯ ลำพูน

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป / เทียบเท่า
 • สามารถดูแลควบคุมพนักงานได้

16-Nov-17

 

Applied
 • วางแผนสรรหาพนักงาน
 • สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน ประสานงานลูกค้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เกษตร (พืชไร่)
 • มีความรู้ความสามารถทางด้านการขาย เทคนิคการขาย
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล