• มีความสามารถในงาน HRD & HRM & Payroll
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • ปวช.ขึ้นไป / เทียบเท่า
 • สามารถดูแลควบคุมพนักงานได้

15-Jan-18

 

Applied
 • วางแผนสรรหาพนักงาน
 • สัมภาษณ์คัดเลือกพนักงาน ประสานงานลูกค้า
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป

15-Jan-18

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานประจำนิคมฯ ลำพูน

15-Jan-18

 

Applied
 • มีความละเอียดและอดทนต่อการทำงาน
 • รักงานติดต่อประสานงาน และงานให้บริการต่อพนักงาน
 • มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารจัดการ
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้

12-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

12-Jan-18

 

Applied
 • Mystery Shopping
 • Luxury Retail
 • Freelance

09-Jan-18

THB410 - 724 /ชั่วโมง

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล