• ดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์
  • จัดทำป้ายราคาสินค้า
  • คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
  • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

16-Sep-18

 

Applied
  • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

16-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่