• วุฒิ ปวส.
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

24-Nov-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • A very good understanding of the travel industry
 • Outstanding knowledge of MS Office packages

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Nov-17

 

Applied
 • Work and communicate between organization
 • Strong command in English communication skills
 • Be able to prepare the daily report,weekely report

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

23-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

21-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล