ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-1 จาก 1 ตำแหน่งงาน
  Betagro Public Company Limited's banner
  Betagro Public Company Limited's logo
  ลพบุรี
  • ปริญญาตรี, บริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์
  • ประสบการณ์ด้านงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ 10 ปีขึ้นไป
  • งานบริหารและ การพัฒนาทรัพยามนุษย์