• สวัสดิการดี
  • มีความก้าวหน้าในหน้าที่สูง
  • ให้โอกาสในการพัฒนางาน

12-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์

12-Nov-19

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่