• ประสบการณ์ด้านงานบุคคล
 • ็HR Coordinator
 • Payroll

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่
 • จบการศึกษาปวส. (บัญชี / การจัดการ /เลขานุการ)
 • สามารถทำงานวันจันทร์-เสาร์ได้

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลความเรียบร้อยทางหน้างาน
 • วุฒิ ปวช. ปวส.
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียม Check in - Check out ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
 • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

18-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไม่อู้งาน ทำงานทุกอย่าง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์

18-Nov-17

 

Applied
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • ขยัน อดทน ไม่เกี่ยงงาน ไม่อู้งาน ทำงานทุกอย่าง
 • มีบุคลิกภาพดี มีความคิดสร้างสรรค์

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

18-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • รักงานขาย , ต้องการความก้าวหน้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบติดต่อประสานงานกับผู้อื่น

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และเข้าใจเรื่องแรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
 • Work and communicate between organization
 • Strong command in English communication skills
 • Be able to prepare the daily report,weekely report

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

17-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การจัดการ ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

17-Nov-17

 

Applied

Supporting Officer

PATAVAREEBUD CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ทำเอกสารประกอบการอบรม ออกใบCertificateให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • โทร Support ลูกค้า ออกใบเสนอราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาจีนได้ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาจีนได้ดี

17-Nov-17

 

Applied

Customer Service

Pro Industrial Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศหญิง หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาอังกฤษได้ดี

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยหนึ่งปี
 • พูด คุย อ่าน ภาษาอังกฤษได้

17-Nov-17

 

Applied

Recruitment Officer

M MOTOR CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • มีใจรักงานบริการ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความอดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ คัดกรองสินค้าโดยละเอียด
 • คัดแยก ตัดแต่ง บรรจุ พืชผลทางการเกษตร
 • ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก พืชผักสินค้าเกษตร

17-Nov-17

 

Applied
 • Background in General Affairs
 • Background in manufacturing
 • High vocation or Bechelor degree in BA

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • At least 1 – 3 years’ working experience
 • Good command in English

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • Minimum 5 years of experience
 • A very good understanding of the travel industry
 • Outstanding knowledge of MS Office packages

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาการตลาด
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานใหม่

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.
 • ขับรถยนต์ได้
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

 

Applied
 • มีโอกาสพัฒนาตนเองสู่ระดับหัวหน้างาน
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าขยัน ซื่อสัตย์ อดทน งานมั่นคงรอคุณอยู่

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Nov-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เบื้องต้นได้
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานได้ดี

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 2 ปี ขึ้นไป

16-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

16-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล