• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรี
 • ละเอียดรอบคอบ

1 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำสต็อกสินค้าและวัสดุภายในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กร

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ภาษาจีน
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Law
 • 3-5 years of experience in employee relations
 • Experience in employee relations

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Secretary

Thai ac Interfresh Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • มีประสบการณ์เลขาฯ ตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะ พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • สื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin Officer

Chiang Mai Lanna Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Must be able to Speak English
 • 1-2 years experiences in office administration
 • Fresh graduates are welcome

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • ทำงานด้านเอกสารภายในออฟฟิศ

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • งานเอกสารทั่วไป รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

17-Oct-18

 

Applied
 • สามารถพูดภาษาจีนได้
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชาวต่างชาติ

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Organisational Development
 • Recruitment

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • ประกันสังคม โบนัส

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกรมทาง

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • ประกันสังคม โบนัส

17-Oct-18

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • Fluent in written and spoken English
 • Very good analytical skills

17-Oct-18

 

Applied
 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

17-Oct-18

 

Applied
 • เป็นเป็นโรงงานแปรรูปกาแฟครบวงจร
 • บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด
 • PANA COFFEE

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Secretary

PANA COFFEE CO., LTD.

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ตามสายงาน และอื่นๆ
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความรู้ด้าน IT, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ออกต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

 

Applied
 • ทำงานในจังหวัดเชียงใหม่
 • มีประสบการณ์ในการฝึกอบรม 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์

16-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Oct-18

 

Applied
 • Secretary in Chiangmai/ Nakornpathom
 • FTTH project
 • English/ Chinese Speaking

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

16-Oct-18

 

Applied
 • Bachelors or University
 • Be familiar with Sales
 • Have minimum 2 years work experience

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกการประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

16-Oct-18

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงานกับบริษัทแปรรูปผักผลไม้
 • สามารถไปทำงานที่ จ.เพชรบูรณ์ได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

16-Oct-18

 

Applied