• มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • มีความรู้ในงานเอกสาร
  • ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี

17-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
  • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

10-Dec-18

 

Applied
  • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
  • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่