• เพศหญฺิงเท่านั้น
 • ยินดีรับเด็กจบใหม่
 • รายได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3-5 years working experience
 • Good command in English
 • Bachelor’s degree

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male/Female Age 40 years old up
 • Bachelor’s degree in Law
 • 10 years working experiences in Labor Relation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male/Female Age 25 years up
 • degree in Law/ Human Resources Management
 • 3-5 working experiences in Labor Relation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command of English, Chinese
 • In Thailand North East Region, East Region
 • MS Excel, MS Word, MS PowerPoint and E-mail

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor's Degree in Human Resources
 • Experience in HR from automotive industry
 • Good command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female ・Age : 40 - 50 YO
 • Good command in English : TOEIC 550 +
 • Japanese firm, Labor Union

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai, Male, 25-35 years old / 50K-60K
 • Min 3 yrs exp Interpreter in Factory, Production
 • Good in English and Japanese JLPT N2 or up

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี Toeic 500++
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 7 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources, HR Generalist
 • FMCG Business or Manufacturing background
 • Excellent command of English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ฺBachelor's Degree in Human Resources
 • 10-15 experiences' in HRM and HRD
 • Logistics and Real Estate Business

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Training and Development, 5 years experience HRD
 • Japanese automotive industry
 • Good English communication

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Human Resources Business Partner
 • Global, Automotive
 • Good English

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in any relate filed
 • Experience in Admins rolls
 • Driving your own car

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Multinational companies
 • Manufacturing environment
 • Human Resource Management

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ธุรการและบัญชี
 • ดูแลและจัดการเรื่องธุรการและบัญชีทั้งหมด
 • มีประสบการณ์การทำธุรการบัญชีมาก่อน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาวุฒิ ม.6 ขึ้นไป
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Forklift
 • HR and Admin Tasks
 • CPD License

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only
 • Good Command in Japanese (JLPT N1 or N2)
 • Good service mind

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ในงานด้านนี้ไม่น้อยกว่า2ปี
 • ใช้โปรแกรม Ms. Office ได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ล่ามภาษาจีน
 • สื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์การทำงานเป็นล่ามโรงงาน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Human Resource Management
 • Human Resource Development
 • 5 Years Experience

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in HR Management or related field
 • 5 years' experience in HR, Administrative
 • Good attitude with service mind

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 23 - 25 years old.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Experience in Training Management function.

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality, Male or Female
 • Minimum 3 years of work experience in HR Payroll
 • Good command of both spoken & written English.

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงาน HR
 • มีความรู้ทางด้านโปรแกรมเงินเดือน Bplus
 • จัดเตรียมเอกสารสำหรับทำ VISA

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HRD officer,training officer, OD
 • human resource development
 • Human resource officer

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Rayong Based
 • Thai Female, age between 21-29 years old
 • Bachelor Degree in any related field

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Enhancing good relationship in all levels employee
 • Has experienced to use all adobe design program.
 • Positive and creative thinking and strong service

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • พนักงานประจำ เงินเดือน
 • ค่าเดินทาง
 • สวัสดิการสังคม

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานระหว่างชาวไทยและชาวญี่ปุ่น
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ค่าเดินทาง 20บาท/วัน ต้องทำงาน4ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร 40บาท/วัน ต้องทำงาน 8ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร OT 40บาท/วัน ต้องทำงาน2ชั่วโมงขั้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ค่าเดินทาง 20บาท/วัน ต้องทำงาน4ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร 40บาท/วัน ต้องทำงาน 8ชั่งโมงขึ้นไป
 • ค่าอาหาร OT 40บาท/วัน ต้องทำงาน2ชั่วโมงขั้นไป

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Male / Female, age 28 years old up.
 • Bachelor Degree in Law, Political Science.
 • Experiences in ER or labor union.

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Payroll
 • Manager
 • Compensation & Benefits

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความขยัน ในหน้าที่
 • บริการที่พัก ประกันสังคม เบี้ยขยัน
 • โบนัส

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good in English reading and writing skill
 • Multitasking; can complete job assignment in time
 • Be responsible, optimistic and positive thinking

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Developing or reviewing training roadmap
 • Bachelor or Master degree Industrial Engineering
 • At least 15 years HRD and Learning experience

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor or higher
 • Minimum of 5 years professional of HR experience
 • Available to work in Eastern Seaboard

20 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมดูแลงานเอกสารในระบบ ISO9001:2008
 • รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตามระบบ
 • เป็นผู้ประสานงานด้านคุณภาพ และความเสี่ยง

20 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีรถยนต์ และใบขับขี่ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

17-Jul-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor's degree in any related fields
 • Computer proficient; MS Office, MS Outlook, etc.
 • Good command in English language

17-Jul-18

 

Applied
 • Employee Relation
 • Location - Rayong (Amata City)
 • Good English communication

17-Jul-18

 

Applied