ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • Recruitment Store (พื้นที่อิสาน)
  • Recruitment Store
  • เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล
  PRTR Recruitment and Outsourcing's banner
  PRTR Recruitment and Outsourcing's logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • Manage Quality Doc Package for APAC Customers
  • Create Master Data for Quality Package
  • Able to Use MS Excel/MS Office
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s banner
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s logo

  HRD

  NTeq Polymer Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี
  • ฝึกอบรมพนักงานใหม่
  • สร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการฝึกอบรม
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s banner
  Central Retail Corporation Ltd. (Central Hardline Group)'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • สามารถทำงานข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี
  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ
  • มีประสบการณ์ด้านการ ฝ่ายบุคคล จัดกิจกรรม
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s banner
  Ingredion (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • Create, develop, implement and conduct training
  • Identify vendors to provide solution to plant team
  • Select and assign instructors to conduct trainings
  Cargill Siam Ltd.'s banner
  Cargill Siam Ltd.'s logo
  นครราชสีมา
  • HRIS
  • Experience working in global company
  • Time attendance background
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น