• สรรหาบุคคลากรเข้าสู่องค์กรตามระบบของบริษัทฯ
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • ประสบการณ์ด้านสรรหาอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • งานบุคคลและธุรการ- จัดทำเงินเดือน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านงานบุคคล
 • สามารถทำงานที่สระบุรีได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Age not more than 35 years old
 • Bachelor Degree in related fields.
 • Experience in Employee Relation in Manufacturing

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Learning & Development
 • Training & Development
 • Rojana Plant & Patumthani Plant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Welcome New Graduate
 • Ability to work with details under pressure
 • Good command of written and spoken in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • At least 8 – 10 years’ experience in manufacturing
 • Experience in regional role, Excellent in English
 • Be able to work in Ayutthaya

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB70k - 120k /เดือน

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )
 • สามารถอ่าน/เขียน/เมล์โต้ตอบ/สนทนา
 • งานเลขานุการส่วนตัวอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
 • ปวช. หรือ ปวส.
 • สามารถทำงานเอกสาร โดยใช้ Word, Excel

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • Supply Chain, Prodution Planning
 • Planning, Supply Chain, Production

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Human Resource Officer

Hin Nam Sai Suay 1 Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ทำเงินเดือนพนักงานสายโรงแรม
 • ประสบการณ์ด้านแผนกทรัพยากรบุคคล
 • สามารถทำเงินเดือนพนักงานได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 10 years of working in HRM in Manufacturing
 • Good Communication in English
 • Experience ER, HRM

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong ability to learn and to adapt to situation.
 • Not afraid to work in multi-culture environment.
 • Experience in HR and Administration duties.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
 • วางแผนควบคุมดูแลการบริหารงานบุคลากร
 • มีความเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office
 • อายุ 20-35ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 - ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • อายุ 20-40ปี
 • สามารถทำงานเข้ากะได้, ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • จัดทำเอกสารรายงานต่างๆภายในแผนก
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี ประสานงานกับฝ่ายอื่นได้

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Automotive Industry
 • Excellent command in English
 • 5 years’ experience in Management Level

23-Aug-17

 

Applied
 • Strong experiences in HR
 • Planning, Performance Management
 • Good command of English and Computer skill

23-Aug-17

 

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

23-Aug-17

 

Applied
 • Male / Female 24 - 35Years old.
 • Available at Nong Khae Industrial Estate ( Sarabur
 • Able to communicate in English

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส.ขึ้นไป
 • งานประจำ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

23-Aug-17

THB10k - 16k /เดือน

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

23-Aug-17

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

23-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

23-Aug-17

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • Master's degreein any field
 • At least 5 years of experience in academic
 • Good Leadership Skill

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานสรรหาว่าจ้าง
 • งานฝึกอบรม
 • งานค่าจ้าง

23-Aug-17

 

Applied

Trainer Staff

TSKT Co.,Ltd.

อยุธยา

 • ระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการ
 • มีประสบการณ์ด้านการเป็น Trainner
 • เพศชาย อายุ 30-35 ปี

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree or above in Industrial Education
 • Minimum 15 years of training experience
 • Good management skills

23-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป

22-Aug-17

 

Applied
 • Strong OD/ HR Generalist focusing on OD
 • Familiar in MNC Manufacturing
 • Fluent in English both spoken & written

22-Aug-17

THB70k - 120k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • จัดทำรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินส่งให้ลูกค้า
 • ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ

22-Aug-17

 

Applied

Coordinator

Siam Tentac Inspection Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • Male / Female Age 28 - 40 year old
 • Japanese language passed level 3
 • Experienced at least two years.

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor / Master degree
 • 5 years up experience (experience in secretarial)
 • Good computer operating skill in MS Office

22-Aug-17

 

Applied
 • จัดพิมพ์จดหมายหรือรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงาน
 • วางแผนและติดตามงานในโครงการที่รับผิดชอบ

22-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s or Master degree in HR Management.
 • HRBP, HRM, HR Operation, COE, HR Management
 • HR leadership that drives execution of HR.

22-Aug-17

 

Applied
 • BA (English) or BS in any field
 • 0-2 years’ working experience in HRM/HRD
 • Good command of English

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานเอกสารส่วนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปวช. ขึ้นไป
 • บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

21-Aug-17

 

Applied
 • Strong knowledge of Thai Labor laws
 • Good command of spoken and written English
 • Experience in the E&E and HDD industries

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in human resource
 • 3-5 years’ experience in human resource
 • Problem solving, teamwork and interpersonal skills

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • อายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาระดับ ม. 6 ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • Very Strong in HRM&HRD to Manage Manufacturing
 • Excellent English & Speak Japanese is Plus
 • Work on every other Saturday

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

21-Aug-17

 

Applied
 • บริการลูกค้าที่มาติดต่อตามสาขา
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ประสานงานระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่

21-Aug-17

 

Applied
 • อาศัยอยู่ในจังหวัดอยุธยาหรือจังหวัดใกล้เคียง
 • ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
 • ชาย,หญิง หรือ เพศที่สาม อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์

21-Aug-17

 

Applied
 • Human Resources Manager, HR Management,
 • Pharmaceutical, Manufacturing, HR Development, C&B
 • Recruitment, Employee Relation, General Affair

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 2 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านงานบุคคลตั้งแต่ขบวนการสรรหาและว่าจ้าง

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล