• สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทางด้านสรรหา และ HRM อย่างน้อย 1ปี
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female only, age 23-30 years old
 • 2-5 years experience in HR Payroll
 • Having knowledge in SAP Program would be advantage

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Supervisor HR&GA
 • HR
 • GA

16 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Being responsible for HRD and HRM
 • 3 years experience working in HR management
 • Overseeing employee development

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานงานกับส่วนต่างๆ เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word, Excel ได้ดี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • HR Manager
 • HRD / HRM
 • Learning & Development / Organizational Developmen

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experience with the SAP program
 • Bachelor's degree or higher in HRM, Economics
 • Monitor and correct data in SAP system

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส - ปริญญาตรี

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีประสบการณ์ในการแปล
 • สามารถฟัง พูด ภาษาจีนได้ดี
 • และมีการพัฒนา เรียนรู้ได้เร็ว

16-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • Age 40-55 years old, Able to working 6 days/week.
 • At least 5-7 years working in HR and OD.
 • Good in labor laws.

16-Jun-18

 

Applied
 • 0-3 years exp. in Secretary or administration role
 • Good communication, priority and organize
 • Good command in English and computer literacy

16-Jun-18

 

Applied
 • เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied

Executive Secretary

True Arena Hua Hin

ประจวบคีรีขันธ์

 • Bachelor’s degree in Business administration
 • Integrity and confidentiality.
 • Ability to work under pressure.

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

15-Jun-18

 

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ดิดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ทดสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • Degree or Master’s Degree in Human Resource
 • 5 - 7 years’ experience in HR generalist
 • Able to work in Ayutthaya

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย
 • ทำหน้าที่จดยอดขายตามร้านค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใจรักงานขาย
 • ทำหน้าที่จดยอดขายตามร้านค้า

15-Jun-18

 

Applied
 • 5 years of experience with emphasis on HRM
 • Working area : Ayutthaya
 • Proactive, strong in analytical, problem solving

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • At least 5 years directly experience in HRD
 • Good communication in English
 • Self-starter and quick learner

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Coordinating with management team members
 • Managing all of Country Director office admin job
 • Fluent English and communication skills

15-Jun-18

 

Applied
 • generalist, human resource, manufacturing
 • selection, training, administration, HR process
 • management, compensation, benefits, procedures

15-Jun-18

 

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

15-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

15-Jun-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

15-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • พูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

15-Jun-18

 

Applied
 • At least 5 years in Recruitment in manufacturing.
 • Good command of both spoken & written English.
 • Bachelor’s degree or higher.

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in HR or related filed
 • Background in HRD, Good in English
 • Able to work at Saraburi

15-Jun-18

 

Applied
 • ประสานงาน,เจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซือ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • 5-7 years in Recruitment Manager
 • Good Communication in English
 • Male age 33-38 years old

15-Jun-18

 

Applied
 • มีความรู้ ความเข้าใจระบบงานบุคคล
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
 • วางแผนกลยุทธ์การปฏิบัติงานของงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor's Degree in business
 • Human Resource Management
 • 1 years of working experience in Training or HR.

15-Jun-18

 

Applied
 • At least 7 years experience in human resource
 • Knowledge in labor law
 • Knowledge in HRM, HRD, OD

14-Jun-18

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย
 • มีประสบการณ์การทำงานในโรงงาน ธุรกิจอาหาร

14-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree or higher in BA
 • Knowledge of Import & Export regulation
 • 2-3 years working experience in Logistics

14-Jun-18

 

Applied
 • 6-10 years’ experience being a leader of project
 • Bachelor’s Degree in related fields or Master’s
 • Work and play the role of leader

14-Jun-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

14-Jun-18

 

Applied
 • ชาย อายุ 28 - 45
 • รู้จักเส้นทางใน จ.ลพบุรี
 • มีความอดทน สุภาพ

14-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้
 • สามารถทำงานได้หลากหลายด้าน
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถดูแลลูกน้องได้

14-Jun-18

 

Applied
 • รายได้ดี (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

14-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รายได้ดี (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

14-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

14-Jun-18

 

Applied
 • Training & Development
 • Manpower plan & Recruitment process
 • Bachelor's degree in Human Resources Management

14-Jun-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ประกันสังคม, ที่พักบางกรณี
 • สมัครงานผ่านทาง "Apply Now"

14-Jun-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร
 • มีความอดทน ขยันทำงาน

14-Jun-18

 

Applied