• ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR or related field
 • Must have at least 5 years supervisory experience
 • Able to communicate in English proficiency

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษ ม.6 ขึ้นไป
 • Administrator / พนักงานธุรการ
 • สมัครผ่านทาง "Apply Now"

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Good Command of English
 • Career and Salary progression, Social Security
 • Annual Leave and Bonus

7 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีขึ้นไป รัฐศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • จัดหาบุคคลากร ดูแลสวัสดิการของพนักงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms. Office ได้
 • สามารถทำงาน 6 วันได้ (หยุดวันธรรมดา)

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษา ระดับ ปวช. - ปวส. บริหารธุรกิจ
 • มีความขยัน อดทน และ มีความเป็นผู้นำ
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM & HRD)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Senior Admin
 • Coordinator
 • Assistant Support

11-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

GA Staff

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Consumable and equipment supply & control service
 • Handles HR roles. Coordinate with people in nay le
 • Improve environment in working area to contribute

11-Dec-18

THB16k - 25k /เดือน

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

11-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR Supervisor

JAC AYUTTHAYA

อยุธยา

 • Provide advice on labor law and company regulation
 • Improve environment in working area to contribute
 • Handles HR roles in each specialist such as Compen

11-Dec-18

THB30k - 45k /เดือน

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • จัดทำใบคำร้องและสัญญาเช่าซื้อ
 • จัดการและรวบรวมเอกสารที่ต้องการ

11-Dec-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานการออกเอกสารยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
 • รวบรวมประมาณการขายรายเดือนจากทีมขาย
 • จัดทำรายงานสรุปการขายประจำสัปดาห์

11-Dec-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี ทางด้านธุรการประสานงาน
 • มีอัธยาศัยดี มีภสวะความเป็นผู้นำ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ

11-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป
 • จัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล
 • ดูแลการควบคุมเอกสารในระบบคุณภาพ

11-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และ Ms Office พื้นฐานได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีม มีน้ำใจ ทัศนคติที่ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป
 • อดทนต่อแรงกดดันได้ดี

11-Dec-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลงานจัดหา/จัดซื้อ/เช่า/เช่าซื้อ/ว่าจ้าง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชา บริหารธุรกิจ
 • มีความรู้ด้านการบริหารงานหรือโครงการ

11-Dec-18

 

Applied

Assistant Outlets Manager

Plearnwan Co., Ltd.

ประจวบคีรีขันธ์

 • ดูแลเรื่องการจัดการพนักงาน
 • ยอดขายแต่ละร้าน ภายในแผนก
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้า

11-Dec-18

 

Applied
 • ให้ข้อมูลลูกค้าที่เข้ามาท่องเที่ยว
 • ระดับการศึกษา : ม.6 - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลเรื่องการจัดการพนักงาน
 • ยอดขายแต่ละร้าน ภายในแผนก
 • ตรวจเช็คสต็อกสินค้า

11-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

11-Dec-18

 

Applied
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
 • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อยู่เสมอ
 • มีประสบการณ์ด้านทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 1 ปี

11-Dec-18

 

Applied
 • Good knowledge of Thai Labor law and related.
 • Good leadership within the organization.
 • Good command of English

10-Dec-18

 

Applied
 • At least 15 years solid ER experience.
 • Have a good understanding of local labor laws.
 • Well versed in written and oral Thai and English.

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's degree in related field.
 • Overall HR, Admin duty
 • 5 years experiences of HR & Admin

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

10-Dec-18

 

Applied
 • เพศหญิงเท่านั้น
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • งานบุคคล
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • ฝ่ายบุคคล

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree of Political Science
 • Communication and interpersonal skills
 • Supervisory skills

10-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์รับสมัครพนักงานแรงงานต่างด้าว
 • มีความรู้ด้านตรวจเอกสารแรงงานต่างด้าว

10-Dec-18

 

Applied
 • Male/Female, age between 25-32 years old up
 • At least 3 years Experience in Recruitment & HRD
 • Good command in English, Operate oversea training

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 year or more in training
 • Diploma Certificate or above
 • welcome fresh graduate

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา
 • มีประสบการร์ด้านการจัดรถขนส่งอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรม MS-Office คล่อง

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied