• จัดทำข้อมูลประวัติพนักงาน
  • จัดทำสัญญาจ้างงาน ใบประเมินพนักงาน
  • จัดทำและประสานงานการฝึกอบรมของพนักงานประจำสาขา

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • รับโทรศัพท์ ดูแล ต้อนรับลูกค้า ที่มารับบริการ
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

20-Jun-18

 

Applied
  • District HR Manager
  • Recruitment for New Store & Existing Store
  • Manpower Headcount and Turnover analyze

19-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่