ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-10 จาก 10 ตำแหน่งงาน

  หัวหน้าส่วนบุคคลและธุรการ

  บริษัท สยามเม็ททัล จำกัด
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านงานบุคคลและธุรการโรงงาน 5 ปี
  • มีความรู้ด้าน จป.
  en world Thailand's Bænnexr̒ k̄hxng
  en world Thailand's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาครมากกว่า THB 90K /เดือน (สามารถต่อรองได้)
  • Prefers OKR-System
  • Focus ER/ Union
  • Good English Communication
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  INTEQC GROUP (INTEQC Swine Farm Co.,Ltd.)'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ผู้จัดการแผนก/ผู้เชียวชาญด้านการฝึกอบรม
  • ฝึกอบรม
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป
  INTEQC GROUP/กลุ่มอินเทคค์'s Bænnexr̒ k̄hxng
  INTEQC GROUP/กลุ่มอินเทคค์'s โลโก้ของ

  EVP/VP - Human Resource Management & Organization Development (HRM & OD)

  INTEQC GROUP/กลุ่มอินเทคค์
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Male or Female. Age 40 years old and over
  • Master's Degree or higher
  • 15 years experience in HRM,HRD
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  INTEQC GROUP (INTEQC Feed Co.,Ltd.)'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • ร่วมจัดทำกิจกรรมการวางแผนงานและแผนงบประมาณในฝ่าย
  • จัดทำแผนผังองค์กรแผนอัตรากำลังคนและแผนพัฒนาบุคลากร
  • (Monthly,Quarterly,Yearly) (Template&Matrix,KPI)
  Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.'s Bænnexr̒ k̄hxng
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • วุฒิ ม. 6 หรือปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในการขาย 1 ปี ขึ้นไป
  • ใช้ Computer โปรแกรม Microsoft office พื้นฐานได้
  OneTouch Professional Co., Ltd.'s โลโก้ของ
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Responsible for full functions of Human Resources.
  • Willing to build a good team together.
  • High Ability High Experience High Benefit
  PRTR Recruitment & Outsourcing's Bænnexr̒ k̄hxng
  PRTR Recruitment & Outsourcing's โลโก้ของ

  Plant HR and Safety Officer

  PRTR Recruitment & Outsourcing
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • Experience in HR Manufacturing
  • Knowledge in Labor Law
  • Degree in a Related Field
  ปริมณฑล-สมุทรสาคร
  • มีประสบการณ์ในการลงขายสินค้าทาง Shopee และ Lazada
  • รักงานบริการ และงานขาย
  • ทำงานจันทร์-เสาร์ 08:00-17:30 น.
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)