ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 46 ตำแหน่งงาน
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • Performance & Career Management, HR Strategy
  • ประสบการณ์ในงาน HR 8 ปีขึ้นไป
  • ทักษะการวิเคราะห์ วางแผน บริหารโครงการ นำเสนอ
  NOODEE GROUP CO., LTD.'s banner
  NOODEE GROUP CO., LTD.'s logo
  ปากเกร็ดTHB 20K - 29,999 /เดือน
  • ช่วยดูแลงานเอกสาร รวบรวม และจัดระเบียบข้อมูลบริษัท
  • จัดเก็บข้อมูลงานต่างๆ
  • ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและนอกองค์กรได้ดี
  Merak Plus Co., Ltd.'s banner
  Merak Plus Co., Ltd.'s logo
  เมืองนนทบุรี
  • อัธยาศัยดีและมีความยืดหยุ่นในการทำงาน
  • ปริญญาตรี
  • ภาษาอังกฤษดีในระดับที่สื่อสารเบื้องต้นกับลูกค้าได้
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's banner
  CP ALL PUBLIC COMPANY LIMITED's logo
  ปากเกร็ด
  • Leadership Enhancement, Talent Management
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในด้านบริหารจัดการโครงการ
  • ทักษะการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
  ถัด ไป