• ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

10 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี ช/ญ อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • ซื้อสัตย์ อดทน ขยัน สู้งานหนัก เรียนรู้ไว
 • เงินเดือน 12,000 บาทและค่าคอมมิชชั่น

16 ชั่วโมงที่แล้ว

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

22-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

22-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • หัวหน้าแผนกบุคคล/ผู้ช่วยแผนก
 • มีประสบการณ์งานผลิตเครื่องประดับจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยอยู่ในตำแหน่งหัวหน้าแผนก/ ผู้ช่วยแผนกบุคคล

22-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

22-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

22-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

22-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

22-Sep-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Honest/ sincere and trustworthy
 • Good personality and great interpersonal skills

21-Sep-18

 

Applied
 • Degree holder in Human Resources or equivalent
 • 3+ years experience in Payroll
 • Must be good at spoken & written English

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ หรืออื่นๆท
 • ความรู้เรื่องของการถ่ายภาพ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี

21-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไปทางด้านบริหารบุคคล
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 0-3 ปีทางด้านสรรหาบุคลากร
 • มีทักษะด้านสังคมและการติดต่อสื่อสาร

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า
 • ออกใบสั่งซื้อให้ผู้ขายสินค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้า
 • ติดต่อส่งเอกสารให้กับสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

21-Sep-18

 

Applied
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป

21-Sep-18

 

Applied
 • ทำงานจันทร์ - ศุกร์
 • ทำงาน 09.00-17.00 น.
 • ทำงานนนทบุรี

20-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 3 years generalist and hands-on HR experience
 • Excellent communication and people skills
 • Good command of spoken and written English

20-Sep-18

 

Applied
 • admissions , admissions supervisor
 • admissions executive , admissions officer
 • admissions and sales , admissions and marketing

20-Sep-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

HR manager

Bouygues-Thai Ltd.

ปากเกร็ด

 • HR manager
 • ็HRD, construction
 • Bouygues-Thai Ltd.,

20-Sep-18

 

Applied
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • สวัสดิการดี ฟรีอาหารกลางวัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดประจำปี 15 วัน/ปี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's or Master's degree in HR
 • Minimum 5 years work experience in Human Resource
 • Strong analytical skills

19-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการบริหารพื้นที่ของศูนย์การค้า
 • ทักษะในการต่อรองและการติดต่อประสานงาน, ติดตามงาน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 2+ years of experiences in Recruitment function
 • Good command of English
 • Male/ Female, Age between 25 - 30 years old.

19-Sep-18

THB30k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการเกษตร อาหารและโภชนาการ
 • ยินดีรับรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถพูดและเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • 1 month bonus minimum
 • 2-4 years experience
 • 5 days working

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Challenging work.
 • Generous benefit.
 • Vibrant culture.

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Admin Officer

Zanroo

ปากเกร็ด

 • Challenging Job
 • Fun atmosphere
 • Good benefits

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปริญญาตรี
 • ตรวจนับสต็อคสินค้าตามสาขาต่างๆ และบันทึกข้อมูล
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี คหกรรมศาสตร์, อาหารและโภชนาการ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หรือมีประสบการณ์ 2 ปี
 • มีความรู้ในด้านเบเกอรี่, อาหารสด

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือน

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor degree for Business Administration
 • 3 years working experience
 • Strong negotiation and communication skills

18-Sep-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าอกเข้าใจผู้อื่น ใจเย็น มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์​ทำงานด้าน HR มาก่อน

18-Sep-18

 

Applied
 • Data analytics using VBA Macro
 • Project management with tight deadline
 • Standard workflow

18-Sep-18

 

Applied
 • Minimum 5 years of direct experiences in full HR
 • Bachelor’s degree in Human Resources or related
 • Able to work with others as a good team

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Positive thinking and know about IT Business
 • Able to work under multi culture and high pressure
 • 5 years experience in HR Engagement for Sup. level

18-Sep-18

 

Applied
 • บริการลูกค้า รับชำระเงินค่าสินค้า
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

18-Sep-18

 

Applied
 • Meet and greet clients and visitors.
 • Maintain hard copy and electronic filing system.
 • Maintain and distribute staff weekly schedules.

17-Sep-18

 

Applied
 • Knowledge of labor legislation
 • Develop and implement recruitment strategies
 • Participate in job fairs and career events

17-Sep-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะและความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

17-Sep-18

 

Applied
 • Experience in IT Recruiting is a plus
 • Able to work with organization where fast moving
 • Be a professional IT Recruiter with KBTG

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส ขึ้นไป
 • เรียนรู้งานได้เร็ว
 • พูดจาฉะฉาน ไหวพริบดี มีความคล่องตัว

17-Sep-18

 

Applied

HR Director

JAC International

ปากเกร็ด

 • HRD
 • HRM
 • HRBP

17-Sep-18

มากกว่า THB120k /เดือน

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านกฎหมาย
 • ลงข้อมูล/บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัท
 • จบปริญญาตรี(สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

17-Sep-18

 

Applied
 • ชาย–หญิงอายุ 35 – 45 ปีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารและพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคล
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Ms.Office, Payroll

17-Sep-18

THB25k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Administrative Assistant

Satit Christian Wittaya

เมืองนนทบุรี

 • Monthly Salary range: 20,000 – 30,000
 • Excellent organization skills
 • Fluent in Thai and English

15-Sep-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • Degree holder in Human Resources or equivalent
 • At least 3 years experience in HR Training
 • Must be good at spoken & written English

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administration Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Bachelor’s degree in Business Administration
 • 5-7 years of experiences
 • Good command of English and computer proficiency.

11-Sep-18

 

Applied