• มากกว่า 10 ปี ระดับManagerในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 • จัดการ เรื่องกฏหมายแรงงาน , HACCP , GMP , BRC
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
 • บริหารงานบุคคลทั้งหมด
 • ประสบการณ์ 3 - 5 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • งานประสานงานต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานด้านการสรรหาบุคลากรให้กับบริษัท
 • บริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการด้านการสรรหามากกว่า 1 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

21-Aug-17

 

Applied
 • ประสบการณ์งานบริหารทรัพยากรบุคคล 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
 • มีความคิดสร้่างสรรค์

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Human Resources
 • Male or Female 45 years up
 • Minimum 10 years in HR management

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ ขยันและอดทน

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์

21-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานด้านบริการ ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ข่าว
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
 • •Minimum 10 years of experience in Human Resources
 • •Able to work at Nakorn Pathom.
 • Able to work every other Saturday

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี ทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคล, บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 – 3 ปี
 • มีความละเอียด รอบคอบ การใช้โปรแกรมคิดเงินเดือน งา

19-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน
 • การจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล
 • จัดทำรายงานให้กับผู้จัดการ

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • ปวส.- ป.ตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดหา Supplier รายใหม่ๆเข้ามา

17-Aug-17

 

Applied
 • ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่
 • ปวส.-ป.ตรี.
 • ควบคุมดูแล ลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

17-Aug-17

 

Applied

Recruitment Manager

Deestone International Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Recruitment Manager
 • Recruitment Manager
 • HR Manager

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำใบเสนอราคาลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัทฯ
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานทั่วไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-17

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • คีย์ข้อมูลเข้าระบบ
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

16-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง

16-Aug-17

 

Applied
 • 3 month contract role
 • Leading healthcare company
 • Open to any fresh graduate

13-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

10-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล