ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-24 จาก 24 ตำแหน่งงาน
  JENOSIZE Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรีTHB 45K - 90K /เดือน
  • Experience as HRBP role , OKRs , PMS , IDP
  • Recruitment for Tech, Digital Marketing roles
  • Initiate and participate in employer branding
  Artinian Co., Ltd.'s banner
  Artinian Co., Ltd.'s logo

  HR & Compliance

  Artinian Co., Ltd.
  บางกรวย
  • At least 5 years experience in HR functions
  • Understand Government regulator around Academy
  • Multi tasking Skill
  Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.'s logo
  บางบัวทอง
  • ปริญญาตรี สาขาทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์งานบุคคลโรงงาน อย่างน้อย 2 ปี
  • ปฏิบัติงานที่โรงงานบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • Fast Track to See How Management Work
  • Digital Marketing Agency background is a plus
  • GPA 3.3 or above
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มี ปสก.เคยบริหารคนในโรงงานอย่างน้อย 5 ปี
  • มี ปสก.ด้านการบริหาร KPI/OKR
  • มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • Experienced in recruitment firm at least 3 years
  • Worked as Recruiter in corporate firms at least 3
  • Have strong people management skills
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • Experienced in recruitment firm at least 3 years
  • Worked as Recruiter in corporate firms at least 3
  • Have strong people management skills
  Progress Service Support Co., Ltd.'s banner
  Progress Service Support Co., Ltd.'s logo
  ปริมณฑล-นนทบุรี
  • Analyze and plan about learning process system
  • Training and development
  • Handle and evaluate result of work
  East-West Seed International Limited's banner
  East-West Seed International Limited's logo
  บางบัวทอง
  • Experience in HR 2-5 years
  • Must strong in English
  • Improvement of the consolidated benefits
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo

  Recruitment Specialist - 50-70K

  SAND-M GLOBAL CO., LTD.
  บางใหญ่
  • ชาย / หญิง อายุ 27-32 ปี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการสรรหาคน
  East-West Seed International Limited's banner
  East-West Seed International Limited's logo

  Support Compensation-related Projects for 2022

  East-West Seed International Limited
  บางบัวทอง
  • Project Support Compensation-related
  • Must strong in English
  • Experience 2-5 years