ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 96 ตำแหน่งงาน
  Berli Jucker Foods Limited's banner
  Berli Jucker Foods Limited's logo
  บางเสาธง
  • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
  • ความรู้ ทักษะการบริหารงานบุคคล และมีความเป็นผู้นำ
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  Somboon Advance Technology PCL's banner
  Somboon Advance Technology PCL's logo
  บางพลี
  • At least 2 years in HRD experience
  • Good decision making and problem solving skills
  • Good interpersonal and communication skills
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s banner
  QHR Recruitment Co., Ltd.'s logo
  บางเสาธงTHB 25K - 29,999 /เดือน
  • Handle multitasking job in admin job
  • Renew/apply visa and work permit
  • Strong service minds
  ถัด ไป