ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-19 จาก 19 ตำแหน่งงาน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo

  Recruitment Specialist

  SAND-M GLOBAL CO., LTD.
  บางใหญ่
  • มี Service Mind มีทัศนคติที่ดีต่องาน
  • มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการสรรหาคน
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • HR ยุคใหม่
  • มีประสบการณ์ด้านงาน HR อย่างน้อย 3 ปี
  • มีทักษะการบริหารผลงาน OKRS / KPI
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s banner
  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)'s logo

  HR Executive - IKEA Bang Yai

  Ikano (Thailand) Limited / IKEA (Thailand)
  บางใหญ่
  • Taking care of HR related document&supplies
  • Responsible for insurance, medical claims process
  • Contribute actively in various meeting
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s banner
  SAND-M GLOBAL CO., LTD.'s logo
  บางใหญ่
  • มี Service Mind มีทัศนคติต่องานดี
  • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไป (ด้านการสรรหา)
  • มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดีในการสรรหาคน