ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 700 ตำแหน่งงาน
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  ยานนาวา
  • งานนโยบาย กำหนดวางแผนกลยุทธ์งาน HR
  • งานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จัดสรรสวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
  • วางแผนจัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
  • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน
  Bangchak Corporation Public Company Limited's banner
  Bangchak Corporation Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • สรรหา คัดเลือกบุคลากรตามความต้องการ
  • บริหาร จัดการ ดูแลงานค่าตอบแทน ผลประโยชน์พนักงาน
  • จัดให้มีงานด้านการพัฒนาบุคลากร หลักสูตรฝึกอบรม
  คลองเตย
  • จัดทำเอกสาร สัญญาจ้างต่างๆ
  • ดูแลงานกฏหมายแรงงาน ติดต่อราชการและแรงงานต่างด้าว
  • ดูแลสรรหาพนักงานใหม่
  Sansiri Public Company Limited's banner
  Sansiri Public Company Limited's logo
  พระโขนง
  • Become part of the HR synergy and other profession
  • Enjoy working in an awesome company near BTS
  • Top class benefits and compensations
  Farmforce AS's banner
  Farmforce AS's logo
  วัฒนาTHB 45K - 69,999 /เดือน
  • 3 - 5 years in an HR function / role
  • SaaS AgriTech company, International Team
  • Central Bangkok office
  DKSH (Thailand) Limited's banner
  DKSH (Thailand) Limited's logo
  พระโขนง
  • Strong in Computer skills, Video editing
  • HR Engagement, support HRBPs both HRM / HRD
  • Arrange online Town Hall meetings
  ถัด ไป