ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 1,041 ตำแหน่งงาน
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s banner
  TKK Corporation Co., Ltd. (Head Quarter)'s logo
  ยานนาวา
  • งานนโยบาย กำหนดวางแผนกลยุทธ์งาน HR
  • งานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ จัดสรรสวัสดิการ
  • โบนัสประจำปี, ประกันสุขภาพ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Legacy Corp Co., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • สรุปข้อมูลสถิติ เช่น การขาด-ลา-มาสาย
  • วางแผนจัดกิจกรรมตามโอกาสต่างๆ
  • ดูแลเรื่องเอกสาร-เบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆให้พนักงาน
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s banner
  Panjapol Pulp Industry Public Co., Ltd.'s logo
  บางรัก
  • • สามารถใช้ ms office ได้เป็นอย่างดี
  • • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Payroll อย่างน้อย 3 ป
  • • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
  MERCULAR CO., LTD.'s banner
  MERCULAR CO., LTD.'s logo
  สาทรTHB 35K - 54,999 /เดือน
  • Detail oriented, Can-do attitude, Consistent
  • Love to talk and engage with people
  • New grad are welcome !!
  Aventurine Recruitment Co ., Ltd.'s banner
  Aventurine Recruitment Co ., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมประกันสุขภาพ/ชีวิต
  • มีประสบการณ์ด้าน HR มาก่อนและสามารถทำงานธุรการได้
  ถัด ไป