• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

05-Jun-20

 

Applied
  • All HR Function
  • Organization Development
  • Develop HR System

04-Jun-20

 

Applied
  • Human Resources Management
  • HR & Admin in manufacturer
  • labor law and company regulations to all departmen

02-Jun-20

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่