• Sales partner, support sales/agent
 • Analyzing and strategic plan
 • Willing to travel to the area assigned

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ล่ามภาษาจีน แปลภาษาจีน
 • ทำงานต่างจังหวัดได้
 • Computer, word, excel

18-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

15-Nov-17

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Talent Acquisition Manager
 • Recruitment manager
 • Manufacturing, Retail, FMCG

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี ขึ้นไป

13-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำนักงาน
 • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้

13-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในระบบ ISO 9001

10-Nov-17

THB10k - 13k /เดือน

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล