• สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า

22-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ดูแลจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานคลังสินค้า

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลกระบวนการงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 • ดูแลเกี่ยวกับการวิเคราะห์งานด้านการสรรหา
 • ดูแลรับผิดชอบงานประจำด้านเอกสารและการประสานงาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

22-Nov-17

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารที่เกี่ยวกับการขายสินค้า
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • อื่นๆ : ไม่ระบุ

22-Nov-17

 

Applied
 • งานรับเหมาก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง

18-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง/ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี

17-Nov-17

 

Applied
 • มนุษยสัมพันธ์ดี
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • ภูมิลำเนา ทุกจังหวัด ภาคใต้

17-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล