Admin

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • Facebook, Instagram, Line@)
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Social Media
 • ขายของเก่ง เพิ่มยอดขายเก่ง

18-Sep-18

 

Applied

Admin

MERMAID CHEF CO., LTD.

นครศรีธรรมราช

 • Facebook, Instagram, Line@)
 • เข้าใจหลักการทำงานของ Social Media
 • ขายของเก่ง เพิ่มยอดขายเก่ง

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

17-Sep-18

 

Applied
 • ตรวจสอบเช็คสินค้าเข้า-ออก
 • มีวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
 • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

17-Sep-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่