• รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

12-Jan-18

 

Applied
  • Mystery Shopping
  • Luxury Retail
  • Freelance

09-Jan-18

THB410 - 724 /ชั่วโมง

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล