• รับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงาน
  • ระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า
  • เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับว

18-Nov-17

 

Applied
  • เพศชาย-หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มีความรู้ในบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี
  • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน

17-Nov-17

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล