• เพศชาย - หญิง อายุ 22-35 ปี
 • การศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • ขับรถยนต์ได้ (หากไม่มีรถยนต์ส่วนตัว ใช้รถบริษัท)

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 20-30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 3-5 ปี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Thai nationality only
 • Bachelor degree in Human Resources Management
 • Good knowledge of compensation

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experiences Import&Export
 • Fair communicate English both spoken and written
 • Apply: inthiraporn.k@manpower.th.com

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานทั่วไป
 • สามารถทำงานด้านเอกสารได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสานระหว่างคนภายในและภายนอกองค์กร
 • คล่องแคล่วและมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Male age 33 - 45 yeas old, HR Develope,
 • HR, payroll - Business plus, compensation, welfare
 • recruitment

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. ถึง ปริญญาตรี สาขาการโรงแรม
 • ยิ้มแย้มแจ่มใส บุคลิกภาพดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Experience in HR section is requisted
 • English language is a clear requirement to discuss
 • Skill for managing staff , Self improvement

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริต
 • มีความขยัน อดทน

2 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บันทึกข้อมูลการออกใบกำกับภาษี
 • บันทึกการจัดทำรายงานบริษํทนำเสนอผู้บริหาร
 • นัดพบลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Employee Relation
 • HR Staff
 • Good Communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารและความเรียบร้อยของโครงการ
 • ติดต่อประสานงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ประชาสัมพันธ์และต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อ

9 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Compensation & Benefits, payroll specialist
 • Labor relation, welfare mamangement, admin
 • Human resource and administration

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • IT Consulting Software
 • Sales Support
 • Admin, Purchase

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong systematic of HRD.
 • Able to communicate in English.
 • OD Experience would be advantage.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least 10 years experience in HR, Admin,Training
 • Good command of written&spoken English/Japanese
 • Can work in Chonburi area

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Motivated with a can do attitude
 • Team player, leader, and people management
 • Organize educational Workshops/Trainings

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • welfare and benefits
 • human resource management
 • automotive

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruiter
 • HR
 • Technical recruiter

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years experience in HR & Admin within MNC plant
 • CAN DO attitude, high flexibility, eye for details
 • good in English, payroll system would be a plus

17-Jan-18

 

Applied
 • B. Degree in Law, ER, HRM, and any fields
 • 10 years experience in manufacturing environment
 • Good Command of English communication

17-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ทำงานด้านทรัพยากรบุคคลมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
 • TOEIC 550 ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Male or Female age 23 - 25 years old.
 • Bachelor’s degree in any related fields.
 • Experience in Training Management function.

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ การบริหารการจัดการ
 • มีความรู้ความสามารถด้าน ISO 9001,ISO 14001,TS16949
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • วางแผนพบปะลูกค้าและบันทึกข้อมูลเสนอหัวหน้า
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

17-Jan-18

 

Applied
 • จัดทำประกันสังคม แจ้งเข้า - ออก
 • สรรหาบุคคลเข้ามาทำงาน
 • ดูแลกฎระเบียบโรงงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Accounting or any Financial
 • At least 7 years’ experience in financial accounti
 • Good command of both spoken & written English

17-Jan-18

 

Applied
 • Employee Relations
 • HRBP Manager
 • ER manager

17-Jan-18

 

Applied
 • Respond in Part Purchasing
 • Cost Reduction Project
 • New graduate is welcome

17-Jan-18

 

Applied

Admin Sales

A PLUS PARTNER COMPANY LIMITED

ภาคตะวันออก

 • มีทักษะด้านการพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • บริหารงานธุรการโรงงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ
 • ประสบการณ์บริหารงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีทางบุคคล

17-Jan-18

 

Applied
 • งานด้านบริหารกำหนดแผนงาน แผนปฏิบัติงานตามนโยบาย
 • วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • วางแผนกำหนด KPI ในแผนก

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Electronics
 • Training
 • IC and Semiconductor

17-Jan-18

 

Applied
 • ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • รับคำสั่งซื้อและบริการจากลูกค้า

17-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวช./ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Excel

17-Jan-18

 

Applied
 • Age 30-35, Degree in Human Resources or related
 • 5 years experience in admin. manufacturing, ER
 • Strong Problem Solving and Negotiation Skill

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good with Recruitment
 • Excellent knowledge of Thai Labor Law
 • Coordination of social affairs, HR events and bene

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in supply chains
 • Business administration
 • 3 years experience in related function

16-Jan-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • มีความเป็นผู้นำ
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

16-Jan-18

 

Applied
 • 3-4 years direct experience as HR Generalist
 • Result driven and down to earth attitude
 • Strong HR professional skills set

16-Jan-18

 

Applied
 • Female age 24-28 years old
 • degree in Management
 • Minimum 3 years in quality management

16-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
 • งานทั่วไปของฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานด้านเอกสารต่างๆ
 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

16-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor / Master Degree in Human Resources
 • 4 years working experience within a similar role
 • Fluent English (spoken and written)

16-Jan-18

 

Applied
 • General Affair
 • Management
 • Automotive

16-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree or higher in Human Resource Management
 • 10 years’ experience in HR functions
 • Knowledge of Labour Protection Law

16-Jan-18

 

Applied
 • Degree or higher in Computer Science, IT
 • 5 years’ experience in HR information systems
 • Good command of English

16-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล