• พัฒนาอสังหริมทรัพย์
 • ความรู้ทางด้านบัญชี
 • ทักษะการติดต่อประสานงาน

3 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการดี
 • มีความก้าวหน้าในหน้าที่สูง
 • ให้โอกาสในการพัฒนางาน

19-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาว่าจ้างอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน พรบ.แรงงานสัมพันธ์

19-Nov-19

 

Applied
 • Able to start ASAP
 • Good English
 • Negotiable

15-Nov-19

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่