• human resource
  • recruitment and management
  • HR

16-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
  • เพศชาย หญิง หรือเพศทางเลือก
  • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อรุนแรง ป่วยเรื้อรัง
  • มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น อัธยาศัยดี

16-Aug-17

 

Applied
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
  • สามารถใช้งาน Computer ได้ดี

14-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล