• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จบการศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ สารสนเทศ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ขยัน อดทน กระตือรือร้น รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

19-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)

19-Jan-18

 

Applied
 • Strong HR leadership
 • Bachelor or Higher degree in Business Management
 • More than 15 years HR management experience

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารบุคคล

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
 • เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • มีความคล่องตัว ( ขับรถยนต์ มีใบขับขี่ )

19-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีความคล่องตัว ขับรถยนต์ได้
 • เข้าใจ พรบ.คุ้มครองแรงงาน พศ.2541

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รู้กฎหมายแรงงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปและปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล