ระบุคำที่ต้องการค้นหา
  Suggestions will appear below the field as you type
  กำลังโหลด
  กำลังโหลด
  1-7 จาก 7 ตำแหน่งงาน

  Project Co-ordinator

  Envostar Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • วางแผน ออกแผนงาน และติดตามงาน
  • ประสานงานและเจรจาต่อรอง
  • จัดทำแผนในการปฎิบัติงานตามระบบ

  HR & Administration Officer (Job Reference No: TH-R201022-JB)

  Amazon Papyrus Chemicals (Thailand) Co., Ltd.
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • A degree holder in Human Resources
  • 2 years or above experience in Human Resources
  • Proficiency in verbal and written English.

  Payroll Officer (Ref :CSRC21)

  Prize of Wood Industry Co., Ltd.
  เมืองปทุมธานี
  • งาน Payroll ทั้งระบบ
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • จัดทำเงินเดือนพนักงาน รายเดือน และรายวัน
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • Do staff payroll process, payroll staff, ER
  • Benefit, compensation, salary budget, policy
  • Recruitment
  Kelly Services's Bænnexr̒ k̄hxng
  Kelly Services's โลโก้ของ
  ปริมณฑล-ปทุมธานี
  • 5+ years in Human resources functions
  • Specialises in compensation & benefit
  • Good command in English
  Sony Device Technology ( Thailand ) Co.,Ltd.'s โลโก้ของ
  เมืองปทุมธานี
  • training & development
  • Training Officer
  • Human resource development
  ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)