• ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการฟัง พูด

14 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกการประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เช็คสต๊อกสินค้าเข้าออก
 • บัญชีทั่วไป งานธุรการทั่วไป อื่นๆ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บัญชี การเงิน คอมพิวเตอร์ุรกิจ

23 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

19-Sep-18

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Work at Chiangmai
 • Good command in English
 • Good command in Chinese

19-Sep-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มี Incentive
 • มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

19-Sep-18

 

Applied

Admin

Bit Engine Company Limited

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

19-Sep-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความรู้ด้าน IT, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

19-Sep-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ออกต่างจังหวัดได้

19-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ภาษาจีน
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชาวต่างชาติ

18-Sep-18

 

Applied
 • Male
 • Multitask in a fast-paced environment.
 • Change Management

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Strong background of full HR functions
 • Minimum of 5-year experience in HR field
 • Age not over than 45 years old

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Nationality
 • Fluent English and French (will be advantage)
 • 0-1 year experience in real estate industry

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

18-Sep-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยและเลขานุการสามารถทำงานที่ประเทศลาวได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • สามารถอยู่ทำงานที่ประเทศลาวได้

18-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

18-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

18-Sep-18

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

18-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Sep-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้งาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานทางด้านการประชาสัมพันธ์

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

17-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

17-Sep-18

 

Applied
 • ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรี
 • มีบุคลิกลักษณะดีรู้จักปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม

17-Sep-18

 

Applied

Admin

Bit Engine Company Limited

เชียงใหม่

 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Sep-18

 

Applied
 • Admin บุคลิกดี
 • งานบัญชีทั่วไป+เอกสาร
 • ดูแลตอบคำถามลูกค้า

17-Sep-18

THB10k - 16k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

17-Sep-18

 

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีค่าเดินทางและค่าล่วงเวลาให้

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Human Resources Management
 • Organisational Development
 • Recruitment

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

14-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความกระตือรือร้น

14-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี
 • มีความรับผิดชอบ

14-Sep-18

 

Applied