• แปลเอกสาร ไทย-จีน / อังกฤษ-จีน
 • ใช้คอมพิเตอร์ และ โปรแกรม Microsoft office ได้ดี
 • จบ ป.ตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, ภาษจีน

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เตรียม Check in - Check out ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

8 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อังกฤษธุรกิจ

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Degree in Tourism or related field
 • Assign jobs to tour guides, vehicles suppliers
 • Good command over verbal & written English

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ทำงานเอกสารสามารถใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการทำงานได้ดี
 • ชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะในการพูด เจรจาได้ดี

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้ รักงานบริการ

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีบุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

24-Nov-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารโครงการ
 • ติดต่อประสานงานกับบุคคลายนอก
 • วุฒิการศึกษา ปวส. การจัดการ ขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • โทร Support ลูกค้า ออกใบเสนอราคา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบสูง

24-Nov-17

 

Applied

Supporting Officer

PATAVAREEBUD CO., LTD.

เชียงใหม่

 • ทำเอกสารประกอบการอบรม ออกใบCertificateให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยัน มีความรับผิดชอบ

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาจีนได้ดี

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ไม่จำกัด
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาจีนได้ดี

24-Nov-17

 

Applied

Customer Service

Pro Industrial Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • เพศหญิง หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ อ่าน/เขียน/พูดภาษาอังกฤษได้ดี

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา

24-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิปวส.
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยหนึ่งปี
 • พูด คุย อ่าน ภาษาอังกฤษได้

24-Nov-17

 

Applied
 • ตรวจสอบ คัดกรองสินค้าโดยละเอียด
 • คัดแยก ตัดแต่ง บรรจุ พืชผลทางการเกษตร
 • ซื้อ ขาย นำเข้า ส่งออก พืชผักสินค้าเกษตร

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย , เพศหญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

24-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

24-Nov-17

 

Applied
 • ต้อนรับลูกค้า และให้บริการขายสินค้าให้กับลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

23-Nov-17

 

Applied
 • มีการจัดการในเรื่องงานที่ดี และ ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวพร้อมใบอนุญาตขับขี่
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

23-Nov-17

 

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ด้านงานเอกสาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

23-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

23-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

23-Nov-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • มีบุคลลิคภาพ ดี รักงานบริการ
 • ดูแลงานด้านเอกสาร และการเงินต่างๆ ของรีสอร์ท
 • อายุ 20-35 ปี

23-Nov-17

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลยอดเคาน์เตอร์ขาย รับชำระเงิน
 • ดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

23-Nov-17

 

Applied

Administrator

CHANTID GROUP CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet

23-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลสต็อกวัสดุอุปกรณ์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

22-Nov-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถใช้ MS.office Acrobat PDF Scan รูป ได้ดี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร์,บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม WORD, EXCEL ได้ดี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบต่องาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหาร เศรษฐศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

22-Nov-17

 

Applied

Admin

CHANTID GROUP CO., LTD.

เชียงใหม่

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความกระตืนรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์

22-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล