• เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีใบรับรองผ่านการอบรมการขับรถโฟล์คลิฟท์

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบ

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิปวส.
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อยหนึ่งปี
 • พูด คุย อ่าน ภาษาอังกฤษได้

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย - หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ทุกสาขา

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

19-Sep-17

 

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์
 • พนักงานจัดซื้อ ทำหน้าที่ซื้อของ จ่ายตลาด

19-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปวส. ขึ้นไป
 • ด้านงานเอกสาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในหน้าที่ Stock จะพิจารณาพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้น
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ในหน้าที่ Stock จะพิจารณาพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขา ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง อายุ 20-35 ปี
 • ระดับวุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในงานควบคุมสต๊อกสินค้า 1- 2 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • ปริญาตรี
 • เพศ หญิง
 • ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • Thai nationality, female
 • Ability to handle telephone exchange
 • 1 year of experience in administration

18-Sep-17

 

Applied
 • มีความตั้งใจในการทำงาน
 • ขยัน มีความสนใจเรียนรู้อยู่ต่อเนื่อง
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเอง

18-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้

18-Sep-17

 

Applied
 • สามารถทำ Illustrstor และ Photoshop ได้
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

18-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ปริญญาตรี การจัดการ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เตรียม Check in - Check out ลูกค้า
 • วุฒิการศึกษา ปวส
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร์,บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม WORD, EXCEL ได้ดี

18-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์/การจัดการ
 • ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ MC.Office

17-Sep-17

 

Applied

HK Supervisor

BUNTHOMPLOEN LTD., PART.

เชียงใหม่

 • To ensure all guests have access to clean well
 • At least 2 years experiences in position applied
 • ประกันสังคม ค่าล่วงเวลา ค่าอาหาร ชุดพนักงาน

17-Sep-17

 

Applied

HK Coordinator

BUNTHOMPLOEN LTD., PART.

เชียงใหม่

 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • พบปะ เยี่ยม ลูกค้า ในเขตขาย ตนเอง
 • รักในงานเอกสาร และงานขาย
 • ปวช./ม.6. ที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านงานขาย

17-Sep-17

 

Applied
 • Admin, Finance, HR, Procurement, Logistic
 • Bilingual in English and Thai
 • Thai Citizen

17-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

16-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร์,บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม WORD, EXCEL ได้ดี

16-Sep-17

 

Applied
 • Fluent in English (reading, speaking and writing)
 • Good computer literacy. Knowledge & ability to use
 • Well organized and attentive to detail

15-Sep-17

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

15-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานรับจอง ประสานงานด้านเอกสาร

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวช. - ปวส. ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ พอสมควร

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา : ปวช. - ปวส. ขึ้นไป
 • มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ พอสมควร

15-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administrator Secretary
 • Office
 • Assistant

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบต่องาน

15-Sep-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหาร เศรษฐศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

15-Sep-17

 

Applied
 • Proven experience in sales; previous experience
 • Good computer skills (MS Office)
 • Proficiency in English

15-Sep-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล