Clerk

Pulog Co., Ltd.

เชียงราย

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้
 • ดูแลระบบการทำความสะอาดห้อง
 • เพศหญิง-ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าด้านเอกสารธุรการคลังสินค้า

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่รถยนต์

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้คล่อง MT/ATและมีใบอนุญาตขับ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล