• ประสานงาน,เจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซือ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์โปรแกรม B-plus
 • มีประสบการณ์ยื่นเอกสารกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
 • มีความกระตือรือร้นและมีมนุษยสัมพันธ์

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 5 years of experience in human resources
 • Managing HR functions and daily operations.
 • Providing HR reports to the management level.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • degree or higher degree in business admin
 • 1-3years working experience in workshop management
 • Proven record of higher standard performance

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, 20 - 35 years, Thai nationality
 • Bachelor's Degree in any field
 • Good Interpersonal skill, positive attitude

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor degree in related any field
 • Good command of English
 • Service mind and good cooperation skill.

19-Jun-18

 

Applied
 • HR Administration GA ER manager 10+ yrs exp MFG
 • Good Japanese & English language for working
 • Experienced from manufacturing /automotive prefers

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ผู้จัดการทรัพยากรบุคคลและธุรการ
 • ผู้จัดการบุคคล
 • ็HR Mananger

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Past Time ตำแหน่งธุรการ (3 เดือน)
 • ตำแหน่งธุรการ (3 เดือน)
 • ระดับ ปวช. / ปวส. หรือ ปริญญาตรี

19-Jun-18

 

Applied
 • Supervisor HR&GA
 • HR
 • GA

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • นำเสนอสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้า
 • ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี

18-Jun-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • ประสบการณ์ในตำแหน่งไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปวส - ปริญญาตรี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัส

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ดิดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ทดสอบโปรแกรมให้สามารถทำงานได้ถูกต้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

15-Jun-18

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงาน,เจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซือ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน

15-Jun-18

 

Applied
 • ดูแลลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่
 • มีประสบการณ์งานขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

15-Jun-18

 

Applied
 • 5 years’ experience in HR management
 • 10 years’ experience in all aspect HRM and ER.
 • Bachelor’s Degree or higher in HR Management

14-Jun-18

 

Applied
 • รายได้ดี (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

14-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • รายได้ดี (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
 • ประกันสังคม
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์

14-Jun-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัคร
 • มีความอดทน ขยันทำงาน

14-Jun-18

 

Applied
 • จัดซื้อ
 • บุคคล
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้

13-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงาน,เจรจาต่อรองกับลูกค้าเกี่ยวกับการสั่งซือ
 • มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ
 • มีความสามารถในการติดต่อ ประสานงาน

13-Jun-18

 

Applied
 • Female or male, age between 25-35 years old.
 • Degree graduated in Computer, Marketing, MBA.
 • Good at speaking, writing and Listening English.

13-Jun-18

 

Applied
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • ตำแหน่งธุรการ (3 เดือน)
 • ระดับ ปวช. / ปวส. หรือ ปริญญาตรี

13-Jun-18

 

Applied
 • 0-4 years in HR payroll,
 • Bachelor Degree in BA, Political Science & related
 • Fair spoken and writing English, Good Excel Skill

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปรับเงินเดือนประจำปี โบนัสประจำปี
 • ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน กองทุนเงินทดแทน
 • สวัสดิการการกู้ยืม เงินช่วยเหลือฉุกเฉิน

12-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai nationality, Male/Female, Age 24 -35
 • Bachelor's Degree and above
 • Good command of English

07-Jun-18

 

Applied