ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 521 ตำแหน่งงาน
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้าน HR & Admin ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
  • รับผิดชอบงานเอกสาร
  Antares Administration Limited's banner
  Antares Administration Limited's logo
  วัฒนาTHB 30K - 44,999 /เดือน
  • 2-5 years experience with admin processes
  • Orderly and clear communication
  • Salary 30-40k + benefits
  Aventurine Recruitment Co ., Ltd.'s banner
  Aventurine Recruitment Co ., Ltd.'s logo
  ยานนาวา
  • เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสังคมประกันสุขภาพ/ชีวิต
  • มีประสบการณ์ด้าน HR มาก่อนและสามารถทำงานธุรการได้
  ถัด ไป