• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์การบริหารทีมงานมาอย่างน้อย 3 ปี
  • ปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดสงขลาได้

05-Jun-20

THB13k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
  • ไม่จาเป็นต้องมีประสบการณ์
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมสาเร็จรูปได้
  • มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน

01-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่