• วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเลขานุการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • บุคลิกดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กร

18-Mar-18

 

Applied
 • มีความซื้อสัตย์ ขยัน อดทน สู้งาน
 • ดูแลตอบคำถามลูกค้าทางโทรศัพท์ Line และ Facebook
 • จัดทำใบเสนอราคา

16-Mar-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความสามารถในการสื่อสารประสานงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • จัดคิวการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและพนักงานจัดส่ง
 • การศึกษาระดับปริญญาขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

16-Mar-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

16-Mar-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

14-Mar-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10-Mar-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล