• จัดทำเอกสาร ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
  • มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์ดี

21-Jun-18

 

Applied
  • ตรวจสอบเช็คสินค้าเข้า-ออก
  • มีวุฒิการศึกษา ปวช.หรือ ม.6 ขึ้นไป
  • อดทน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

21-Jun-18

 

Applied
  • 3-5 yr exp in Logistics/Freight Coor
  • 3 yr exp in office procedures/warehousing
  • Work in Songkhla

18-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่