• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • มีทักษะในการใช้งาน ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ อย่างดีเยี่ยม
 • มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

08-Dec-18

 

Applied
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ รักในงานขาย
 • ชอบงานท้าทาย และมีความอดทน

07-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 0-2 ปี งานธุรการ/งานเอกสาร
 • มีทักษะการประสานงานที่ดี
 • ปวส.สาขาการจัดการทั่วไป,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ,บัญชี

07-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1ปี
 • สามารถรับมือกับสภาวะกดดันได้
 • สามารถใช้โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรม Photoshop
 • มีความรับผิดชอบ

06-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • สามารถทำงานล่วงเวลา

05-Dec-18

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีทักษะในการประสานงาน
 • มีความรับผิดชอบ มีทัศนะคติ

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบริหารงานบุคคล
 • มีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับคนงานต่างด้าว
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

05-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

04-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

04-Dec-18

 

Applied
 • This position is short period contract (11 month)
 • Salary higher than normal
 • -

03-Dec-18

THB16k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • เป็นคนในพื้นที่

03-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวช. หรือ ปวส. ขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • ขับขี่รถจักรยานยนต์พร้อมมีใบขับขี่

03-Dec-18

 

Applied