• จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย พร้อมยื่น ยื่นแบบ ภพ30
  • วุฒิการศึกษา ปวส. การบัญชี
  • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

10-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปวส. คอมพิวเตอร์
  • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง

10-Dec-18

 

Applied
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  • สามารถคีย์สต้อกผ่านโปรแกรมขายได้

07-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่