• มีความสามารถในงาน HRD & HRM & Payroll
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความซื่อสัตย์ และมีความเป็นผู้นำ

17-Jan-18

 

Applied
  • เพศ ชาย / หญิง
  • อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ทำงานประจำนิคมฯ ลำพูน

15-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล