• ปวส ขึ้นไป
  • มีความรู้เรื่องการจัดเก็บและการควบคุมเอกสาร
  • มีความรู้เรืองระบบ ISO 9001:2015

7 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.
  • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
  • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

05-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่