• ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป,มี ก.ว.
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษาปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

23 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สวัสดิการ ยุนิฟอร์ม ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี วันหยุดตามกฎหมายกำหนด
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

19-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

19-Jan-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)

19-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • Typing and filing documents
 • Handle general office duties
 • Bachelor degree of any field

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
 • ประสานงานเรื่องการรับ เก็บและจัดส่งสินค้าต่างๆ
 • ถ้ามีประสบการณ์เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี
 • สามารถทางานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรู้ในสายงานที่เกี่ยวข้อง รู้กฎหมายแรงงาน

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดี

18-Jan-18

 

Applied
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และมีใจรักในงานด้านการบริการ
 • คอยติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงาน
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ

18-Jan-18

 

Applied
 • Proficient in HR matter
 • Age not over 35 years old
 • At least 3 years’ relevant experience

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 2 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลในองค์

18-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบ

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถในสายงาน
 • มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส/ปริญญาตรี
 • มีความขยันอดทน
 • กล้าแสดงออก

17-Jan-18

 

Applied
 • เพศ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปวส
 • ประสบการณ์งานธุรการ อย่างน้อย 2 ปี

17-Jan-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ อดทน
 • ดูแลลูกค้าที่เข้าพัก

17-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
 • มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 3ปีขึ้นไป,มี ก.ว.
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

17-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • Experience in administrative field
 • Good command of English

17-Jan-18

 

Applied
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช ปวส หรือปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความรับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3ขึ้นไปและปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • มีความกระตือรือร้น
 • ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้

17-Jan-18

 

Applied
 • สามารถวางแผนงานในการฝึกอบรมและจัดกิจกรรมนันทนาการ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล อย่างน้อย 5 ปี

16-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารได้ดี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

16-Jan-18

 

Applied
 • Male Only
 • Bachelor Degree of HR Management
 • 1 year experience or fresh graduated

16-Jan-18

 

Applied
 • Good command of written and spoken English
 • Driving license
 • Experienced computer user with MS Office

16-Jan-18

เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น

Applied
 • Bachelor degree or equivalent hotel management
 • 1-2 years experience in HR or Administrative
 • Salary 10k - 14k, 16 days Traditional Holiday

16-Jan-18

 

Applied

Clerk Engineer

Khaolak Bhandari Co., Ltd.

ภาคใต้จังหวัดอื่น

 • รักงานด้านการบริการ
 • มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำคอมพิวเตอร์ได้

15-Jan-18

 

Applied
 • Document Controller or Site Administrator
 • Preferably in the construction Industry
 • Must have a good sense of organization

15-Jan-18

 

Applied
 • นัดหมาย จดบันทึก ประสานงาน
 • ดูแลเอกสารให้ผู้บริหาร
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

15-Jan-18

 

Applied
 • การคัดเลือก: นัดสัมภาษณ์ แจ้งกรรมการผู้สัมภาษณ์
 • วุฒิ ปวส การจัดการทั่วไป, การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • นัดหมาย จดบันทึก ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการตลาด การขายหรือบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 1 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • วางแผน ควบคุม ชี้นำ ดูแล งานทั้งหมดของบริษัท

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปวช. , ปวส. ในสาขาบริหาร/บัญชี
 • มีประสบการณ์เรื่องงานธุรการมามากกว่า 3 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมพื้นฐานได้

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานบริการลูกค้าได้

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.- ปวส. ทุกสาขา
 • ประสบการณ์งานธุรการ และประสานงานอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม Word Excel ได้คล่อง

15-Jan-18

 

Applied
 • สวัสดิการ ยุนิฟอร์ม ประกันสังคม
 • โบนัสประจำปี วันหยุดตามกฎหมายกำหนด
 • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี

15-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป
 • มีโบนัสและสวัสดิการที่พักให้ฟรี
 • ทำงานทั่วไปอยู่ในส่วนของออฟฟิศ

14-Jan-18

 

Applied
 • งานรับเหมาก่อสร้าง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • เพศหญิง

12-Jan-18

 

Applied
 • รู้จักเครื่องมือช่าง อุปกรณ์ช่าง(พิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีสามารถทำงานร่วมกับผู้ชายได้
 • มีความรับผิดชอบสูง

12-Jan-18

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล