• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคำนวณเงินเดือน

30-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่