• วุฒิการศึกษา ปวส.
 • รักงานบริการ อัธยาศัยดี
 • มีความรับผิดชอบ

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบครอบ มีความกระตือรือร้น

2 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • 3 years+ experiences in managerial position
 • Experience in team management
 • Experience in Branch or Operation Management

20-Oct-18

THB55k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

19-Oct-18

 

Applied
 • มีความกระตือรือร้นและสนใจที่จะเรียนรู้งาน
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านบัญชีจะได้รับการพิจารณา
 • ประกันสังคม โบนัส ชุดพนักงาน

19-Oct-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

19-Oct-18

 

Applied
 • ปวส. (ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง)ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • ทำงานด้านเอกสารภายในออฟฟิศ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • เป็นคนพื้นที่ จ.เชียงราย

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • เป็นคนพื้นที่ จ.เชียงราย

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Negotiable salary + commission
 • Group Life & Health Insurance
 • Food + Transportation allowance

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in management
 • Experience in planning, secretarial
 • High levels of honesty

19-Oct-18

 

Applied
 • Male
 • Multitask in a fast-paced environment.
 • Change Management

19-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • ค่าล่วงเวลา

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • สามรถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

19-Oct-18

 

Applied
 • รับผิดชอบการรับเงิน การทอนเงิน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีความรับผิดชอบ

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • มี Skill การทำงานที่ดี มีระเบียบแบบแผน
 • เป็นคนที่มี Attitude ในด้านบวก

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือ ป.ตรี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

19-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • มีความรู้ความสามารถพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
 • มีคุณธรรม จริยธรรม มีมนุษยสัมพันธ์

18-Oct-18

 

Applied
 • ทำสต็อกสินค้าและวัสดุภายในโรงงาน
 • วุฒิการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี การจัดการ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีระเบียบวินัยในการทำงาน
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด ภาษาจีน
 • สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
 • มีความรับผิดชอบ

18-Oct-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

18-Oct-18

 

Applied

Admin Officer

Chiang Mai Lanna Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Must be able to Speak English
 • 1-2 years experiences in office administration
 • Fresh graduates are welcome

18-Oct-18

 

Applied
 • ประสานงานธุระการบัญชี บันทึกและจัดเจ็บเอกสาร
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

18-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • งานเอกสารทั่วไป รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงาน

18-Oct-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • เบี้ยขยัน

18-Oct-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

18-Oct-18

 

Applied
 • มีความซื่อสัตย์ ขยัน และ อดทน
 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • สุภาพ และยิ้มแย้มแจ่มใส

18-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับรถยนต์

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานกับชาวต่างชาติ

17-Oct-18

 

Applied
 • Human Resources Management
 • Organisational Development
 • Recruitment

17-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • ประกันสังคม โบนัส

17-Oct-18

 

Applied
 • ประกันอุบัติเหตุ AIA
 • ค่าล่วงเวลา ชุดพนักงาน
 • ประกันสังคม โบนัส

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านกรมทาง

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • ทำงานกะกลางคืนได้
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

17-Oct-18

 

Applied
 • University degree or equivalent
 • Fluent in written and spoken English
 • Very good analytical skills

17-Oct-18

 

Applied
 • ดูแลเอกสารต่างๆของร้าน
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • มีกระตือรือร้น เรียนรู้งาน (มีผลต่อขั้นเงินเดือน)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • สามารถปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ (มีที่พักให้ฟรี)

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในงาน
 • มีความรู้ด้าน IT, เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

17-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ก่อสร้าง / สถาปัตย์
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • ออกต่างจังหวัดได้

17-Oct-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน
 • วันหยุด สัปดาห์ละ 1 วัน

16-Oct-18

 

Applied
 • Secretary in Chiangmai/ Nakornpathom
 • FTTH project
 • English/ Chinese Speaking

16-Oct-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เบี้ยขยัน ค่าคอมมิชชั่น
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ขยัน อดทน ทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Oct-18

 

Applied