• ปวส. ขึ้นไป
 • ด้านงานเอกสาร
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

55 นาทีที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Work and communicate between organization
 • Strong command in English communication skills
 • Be able to prepare the daily report,weekely report

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • เพศ ชาย - หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 • ติดต่อประสานงาน,คีย์ข้อมูล, จัดทำเอกสาร

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ23-30 ปี
 • ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ เช่น บัญชี
 • เลขา การตลาด การจัดการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office เบื้องต้นได้
 • วุฒิการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีมนุษยสัมพันธ์และติดต่อประสานงานได้ดี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ชายหรือหญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 0-2 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 18 - 35 ปี
 • การศึกษาระดับ ม.6 เป็นขึ้นไป
 • มีใจรักในงานบริการ

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีบุคลลิคภาพ ดี รักงานบริการ
 • ดูแลงานด้านเอกสาร และการเงินต่างๆ ของรีสอร์ท
 • อายุ 20-35 ปี

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลยอดเคาน์เตอร์ขาย รับชำระเงิน
 • ดูแลให้ความสะดวกแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ทำงานประจำนิคมฯ ลำพูน

6 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Administrator

CHANTID GROUP CO., LTD.

เชียงใหม่

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
 • ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และ Internet

6 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ดูแลสต็อกวัสดุอุปกรณ์
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Document Controller

SUVAROJ DISTRIBUTOR CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Reception

SUVAROJ DISTRIBUTOR CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • ให้ข้อมูล และ คำแนะนำ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ

22-Nov-17

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • ให้ข้อมูล และ คำแนะนำ

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย หรือ หญิง
 • อายุ 24 ถึง 35 ปี
 • ปวส. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่ง

22-Nov-17

 

Applied
 • ปวช.-ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว
 • สามารถใช้ MS.office Acrobat PDF Scan รูป ได้ดี

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิ ปวส-ปริญญาตรี
 • บุคลิกภาพดี การสื่อสารดี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 22 ถึง 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เศษรฐศาสตร์,บริหารการจัดการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม WORD, EXCEL ได้ดี

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี การจัดการ, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • มีความกระตือรือร้น และความรับผิดชอบต่องาน

22-Nov-17

 

Applied
 • ชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด บริหาร เศรษฐศาสตร์
 • มีความรับผิดชอบต่องาน และสามารถทำงานล่วงเวลาได้

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

22-Nov-17

 

Applied

Admin

CHANTID GROUP CO., LTD.

เชียงใหม่

 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความกระตืนรือร้น ละเอียดรอบคอบ
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

22-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง อายุ 23-30 ปี จบ ป.ตรี
 • ดูแลลูกค้าโรงแรม Check In , Check Out
 • รักงานบริการ เข้างานเป็นกะได้

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 35 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 21 ถึง 40 ปี
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

22-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 ถึง 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • พร้อมเริ่มงานได้ทันที

22-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง
 • อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์

22-Nov-17

 

Applied
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานติดตามลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • โฆษณาประชาสัมพันธ์
 • ประสานงานติดตามลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ถึง 35 ปี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนต่อรองได้ตามความสามารถ

21-Nov-17

THB10k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ประสานงานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการรับคืนสินค้า
 • แก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Nov-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ท่องเที่ยว/การโรงแรม
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • ประสานงานรับจอง ประสานงานด้านเอกสาร

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

21-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีความซื่อสัตย์

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่อง Ms.Office

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้

21-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส.ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พิ้นฐานได้

21-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล