• เงินเดือน 17,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
 • สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน
 • บริษัทเลี้ยงอาหารกลางวัน และ อาหารเย็น

8 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียด กระตือรือร้นในการทำงาน
 • มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล

20-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาชาบัญชี หรือสายบริหาร
 • มีความรู้เรื่องวัสดุก่อสร้าง
 • ต้องมีประสบการณ์ 2 ปี

20-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีทักษะภาษาญี่ปุ่นระดับ N3 ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี

20-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

20-Jul-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ประสานงานกับลูกค้า ประสานงานกับทีมนักพัฒนา
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • สามารถจัดทำเอกสารด้วย MS Office และ Google Docs

19-Jul-18

 

Applied
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

19-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี
 • มี Incentive
 • มีโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • ขับรถได้

18-Jul-18

 

Applied
 • ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • มีค่าเดินทางและค่าล่วงเวลาให้

18-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บุคลิกภาพดี สื่อสารชัดเจน
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ

17-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้างพนักงานรายวัน
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • มีประสบการณ์ในการสรรหาพนักงาน

17-Jul-18

 

Applied
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
 • Assistant Manager Production
 • Production

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree in Education / Psychology / Soci
 • At least two year working experience as a teacher
 • Excellent verbal and written communication skill

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • โบนัส
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

17-Jul-18

 

Applied
 • คอยบริการ ประสานงาน ดูแล แก้ไขปัญหาต่างๆให้ลูกค้า
 • วุฒิ ม.6 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์(สำคัญ)

17-Jul-18

THB10k - 16k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Visa และ Work Permit
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป (ทุกสาขา)

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เลขาผู้บริหาร/Executive Assistant
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดีมาก
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป (ทุกสาขา)

17-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Fluent in English (reading, speaking and writing)
 • Good computer literacy. Knowledge & ability
 • Minimum 5 years experience

17-Jul-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่องาน
 • ดูแลงานเอกสารของร้านรถเช่า

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.หรือเทียบเท่า
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ทำงาน 6 วันต่ออาทิตย์ 08:30-17:30

17-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การจัดการ รัฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป
 • ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์

16-Jul-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ค่าเดินทาง
 • วุฒิการศึกษา ปวส.

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานขายหน้าร้าน
 • ขยัน อดทน ชื่อสัตย์
 • เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถขับขี่รถยนต์และมีใบขับขี่
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • ** เงินเดือนดี **

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ตั้งใจทำงาน
 • เงินได้พิเศษ
 • ประกันสังคม

16-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ไม่ขาดงานบ่อย ขาดได้ตามสิทธิ
 • ขับรถได้

16-Jul-18

 

Applied

Finace/Admin

Meritton Co., Ltd.

เชียงใหม่

 • Ability to undertake accounting functions
 • manage office administration task
 • Good command of spoken and written English

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประกันสังคม
 • ชุดพนักงาน
 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้

14-Jul-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ขยันและตรงต่อเวลา
 • ตั้งใจทำงาน

12-Jul-18

 

Applied
 • ชุดพนักงาน
 • ค่าล่วงเวลา
 • มีบัตรผู้พิการ

12-Jul-18

 

Applied