• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Document Controller

SUVAROJ DISTRIBUTOR CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ

22-Nov-17

 

Applied

Reception

SUVAROJ DISTRIBUTOR CO., LTD.

ภาคเหนือจังหวัดอื่น

 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • ให้ข้อมูล และ คำแนะนำ

22-Nov-17

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • จัดทำเอกสารต่างๆ

22-Nov-17

 

Applied
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตว์ สุขภาพแข็งแรง
 • ละเอียด รอบคอบ
 • ให้ข้อมูล และ คำแนะนำ

22-Nov-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

15-Nov-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล