• วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานเอกสาร
 • ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี

20-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ทางด้านงานธุรการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ในงานเอกสาร
 • ใช้โปรแกรมสำนักงานได้ดี

17-Sep-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • เป็นคนพื้นที่ จ.เชียงราย

14-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่