• ธุรการและบัญชี
 • ดูแลและจัดการเรื่องธุรการและบัญชีทั้งหมด
 • มีประสบการณ์การทำธุรการบัญชีมาก่อน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Someone who has a ‘can do‘ attitude
 • Confident in written and spoken business English
 • Able to multitask

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • At least Bachelor's degree
 • 3 yrs experience in secretary, admin, coordinator
 • Based in Hemaraj Industrial Estate, Bowin,Chonburi

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Executive secretary, secretary, personal assistant
 • PA, เลขา, เลขานุการ, เลขาผู้บริหาร, office admin
 • ผู้ช่วยผู้บริหาร, administrative, admin, assistant

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor's degree
 • 2 years experiences as an interpreter
 • JLPT Level N2

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Bachelor’s Degree in Business Administration
 • 1-2 years of work experience
 • Ability to learn and good team player

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิ ปวช. -ปวส.
 • สาขาบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้พื้นฐาน โปรแกรม Microsoft Word

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General Affair
 • Seculity Management
 • Security Services

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General Administration
 • Control Budget
 • Communicate in Japanese

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • General Affair
 • Management
 • Automotive

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Integrity and confidentiality
 • Excellent interpersonal and English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Ability to work under pressure
 • Customer relation and coordination
 • Can communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s Degree
 • At least 5-8 years working experience
 • Good communication in English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิปวช.-ปริญญาตรี
 • มีไหวพริบในการเรียนรู้
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in a related field
 • Work exp. as an interpreter is preferable
 • Japanese language proficiency, JLPT N3

4 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor Degree or higher in any related field
 • Good command of written and spoken in English
 • Able to work under pressure & work hard

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

4 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Skill and knowledge of export
 • Excellent written and verbal communication skills.
 • TAX Invoice & DO control

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in HRM or related field
 • Experienced in training Recruitment/HRM function
 • TOEIC score 400 up would be advantage

10 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์งานขายสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความคล่องตัวสูง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ

11 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสานงานขาย
 • การศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ด้านบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีใบขับขี่รถยนต์ เพราะต้องเดินทางติดต่อประสานงาน
 • ดูแล social media ของบริษัท facebook /Line
 • เรียนรู้งานได้ดี แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Strong Translation Skill (English-TH-English)
 • Work in Amata Chonburi
 • High Responsibility

14 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Good command in English
 • Experienced in HR General 8-10 years
 • Bachelor or Master degree

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จันทร์-ศุกร์
 • รับสมัครหลายอัตรา

16 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Calculate commissions for Agent and Seller
 • Bachelor's degree in accounting or related fields
 • Experience in accounting/HR from 1 - 2 years

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Manage all the Director’s personal subjects
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเลขานุการ, การบริหาร
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี

18 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนก และประสานงาน
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
 • มีความรู้ด้านประกันภัยรถยนต์ และงานเคลมประกัน

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านร้านกาแฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี มีใจรักการบริการ
 • ควบคุมเครื่องชงกาแฟ

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานดี
 • ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
 • มีความละเอียดรอบคอบในด้านเอกสาร

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor Degree in Business Administration
 • At least 3 years’ experience working
 • Able to speak German will be an advantage

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in relate field.
 • Knowledge & skill in document control
 • Have driving license.

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Degree in Human Resources Management
 • 1 - 3 years with Human Resources background
 • SAP knowledge is advantage

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Import/Export
 • Handle BOI operation
 • Import other goods such as machinery, spare parts

22 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Develop and implement HR strategies
 • Bachelor’s degree in HRM, Business administration
 • At least 10 years in human resource management

25-Sep-18

 

Applied
 • Good command of English
 • Handle all administration jobs
 • Great interpersonal and coordination skill

25-Sep-18

 

Applied
 • Handle all HR functions including HR & GA function
 • Bachelor’s or Master’s degree or higher in HR
 • 10 years’ experience in HR field

25-Sep-18

 

Applied
 • Female
 • Bachelor‘s Degree in Business Administration
 • Ability to manage multiple tasks and schedules.

25-Sep-18

 

Applied
 • HR Supervisor
 • HR Generalist, Employee Relation,
 • Training and Development, Administration job.

25-Sep-18

THB45k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2 years in DCC experience
 • Bachelor degree in relate field.
 • Experience in ISO audit system , if have ISO

25-Sep-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในงานต้อนรับ ลูกค้าสัมพันธ์
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความอดทน
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา
 • อัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน
 • วุฒิการศึกษาป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
 • สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • โบนัส และปรับฐานเงินเดือนประจำปี ประเมินตามผลงาน
 • ใช้ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree in Information Technology
 • Some work experience is preferre
 • Pleasant personality

25-Sep-18

 

Applied
 • รับผิดชอบงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของสโตร์
 • คัดเลือกพนักงานในระดับปฏิบัติการให้กับองค์กร
 • ดูแลงานทางด้านบริหารจัดการสำนักงาน

25-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied