ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-4 จาก 4 ตำแหน่งงาน
  Meyer Seals Asia Ltd.'s banner
  Meyer Seals Asia Ltd.'s logo
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • English is the main working language
  • Able to handle work pressure
  • Service minded, creative thinking
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s banner
  NTeq Polymer Co., Ltd.'s logo

  Assistant HR Manager

  NTeq Polymer Co., Ltd.
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น
  • ปริญญาตรี มนุษยศาสตร์, การจัดการ
  • สามารถทำงานเข้ากะ หรือล่วงเวลาได้
  • ใฝ่รู้ กระตือรือร้น และมีความละเอียดรอบคอบ