• ปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆ
 • เป็นนักกิจกรรม นักพัฒนา และมีใจรักงานบริการ
 • มีทัษะในการติดต่อประสานงาน

30-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

30-Jun-20

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • มีทัศนคติที่ดี มี Service Mind มีความคล่องแคล่ว

30-Jun-20

 

Applied

Accounting Staff

JAC Recruitment Thailand

นครราชสีมา

 • Accountig work, AP & AR
 • Graduated Bachelor Degree in Accounitng
 • Provide bus service, free lunch, bonus, fund

30-Jun-20

THB16k - 20k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Safety & Healthy & Formulate occupational health
 • Safety & Healthy & Formulate occupational health
 • Corporate policies, labor law, Company Regulations

29-Jun-20

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่