ธุรการคลังสินค้า

BEST-PAC CONCRETE CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สินค้าราคาพิเศษสำหรับพนักงาน
 • วันหยุดพักร้อนประจำปี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • บริหารทีมงาน บริหารด้านการเงิน-การบัญชี
 • ใช้โปรแกรม Express,Microsoft Excel,Microsoft Word
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Executive Secretary - LRK Development Co., Ltd. (Working at Buriram Province)

Univentures Public Company Limited

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • Bachelor degree or higher in any related fields
 • 7 years experience in secretarial functions
 • TOEIC up to 600

18-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
 • มีไหวพริบในการเจรจาสื่อสารกับคนได้ดี

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • อัธยาศัยดี เข้ากับคนง่าย สามารถติดต่อประสานงานได้
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหา และรู้จักมองโลกในแง่บวก
 • หากมีคะแนน TOEIC เกิน 600 จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมเนื้องานให้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ปัญหาเมื่อเจอปัญหาหน้างานจริง
 • มีใบขับขี่รถยนต์ หากมีรถกระบะจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Van Salesman / พนักงานขายหน่วยรถ

T & B DISTRIBUTION CO., LTD.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • วุฒิ ป.ว.ช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถเดินทางไปทำงานนอกพื้นที่ได้
 • มีบุคลิกภาพ มนุษย์สัมพันธ์ และปฏิภาณไหวพริบดี

18-Jun-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานภายใน
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
 • โทรศัพท์ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • คีย์ข้อมูลลงคอมพิวเตอร์

18-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์
 • ละเอียดงาน รอบคอบ

18-Jun-18

 

Applied
 • มีปฏิภาณไหวพริบดี และมีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
 • สามารถจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และนำเสนอข้อมูลได้ดี
 • มีทักษะด้านการประสานงานที่ดี

15-Jun-18

THB20k - 35k /เดือน

Applied
 • ค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 40,000 บาทต่อปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • วันหยุดพักร้อน / วันหยุดตามประเพณี

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ดูแลความเคลื่อนไหวของคลังสินค้าประเภทยาสูบ
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช/ปวส ขึ้นไป

15-Jun-18

 

Applied

ธุรการฝ่ายผลิต

Kitcharoen Garment 1993 Ltd.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • เงินช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหตุช่วงทำงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส

15-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน ละเอียดรอบคอบ

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ม. 6
 • มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ อดทน
 • สามารถทำงาน กะกลางคีนได้

15-Jun-18

 

Applied

Sales Admin / ธุรการฝ่ายขาย ประจำสาขาชัยภูมิ

Pakthongchai Ice Plant Ltd., Part.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied
 • วุฒิ ขั้นต่ำ ปวช.
 • สามารถใช้ Ms Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

15-Jun-18

 

Applied

พนักงานต้อนรับ

SIRIAMPORN SHUTTER DOOR LTD., PART.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอื่น

 • -
 • -
 • -

15-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Human resources
 • Training Facilitator, Learning & Development
 • Employee Experience

14-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล และธุรการ
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
 • พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

14-Jun-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับฝ่ายบุคคล และธุรการ
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
 • พร้อมเติบโตไปกับองค์กร

14-Jun-18

 

Applied
 • ควบคุมดูแลและจัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชี-การเงิน 1 ปีขึ้นไป
 • กระทบยอดรายงาน ภ.ง.ด. 3 ,ภ.ง.ด. 53 และ ภ.พ.30

13-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการประชุม
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

13-Jun-18

 

Applied
 • ประสานงานและรวบรวมเอกสารสำคัญในดำเนินการจดทะเบียน
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านทำทะเบียน การต่ออายุทะเบียน

13-Jun-18

 

Applied