• HR&GA
 • Bachelor degree in any related field.
 • Good command English

4 ชั่วโมงที่แล้ว

THB30k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • รวบรวม บันทึก รักษา และจัดเตรียมข้อมูล
 • ปฏิบัติงานและดูแลด้านเอกสารงานขายต่างๆ
 • ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆ

21-Aug-17

 

Applied

พนักงานบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

21-Aug-17

 

Applied

พนักงานขาย

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า
 • ติดตามงานที่มอบหมาย

21-Aug-17

 

Applied

ธุรการบัญชี

THAI STAR POLYFILM CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • ออกใบกำกับภาษี,ออกเอกสารการวางบิล/รับเช็ค
 • ปวช, ปวส, ปริญญาตรี (ทางด้านการบัญชี)
 • หญิง / ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป /แต่ไม่เกิน 30 ปี

21-Aug-17

 

Applied
 • ปวส.- ป.ตรี ทุกสาขา
 • เสนอขายสินค้าของบริษัทให้ลูกค้า
 • ติดตามงานที่มอบหมาย

21-Aug-17

 

Applied

Accountant

WESTERN CORP CO., LTD.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง
 • จบการศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ทางบัญชี
 • ดูแลงานบัญชี-ธุรการ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

18-Aug-17

 

Applied

Sales Coordinator

Jet Steel & Service Co., Ltd.

ภาคกลางจังหวัดอื่น

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ประสบการณ์ทำงานด้านงานด้านธุรการ อย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ความสามารถในงานธุรการเป็นอย่างดี

18-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล