ระบุคำที่ต้องการค้นหา
กำลังโหลด
กำลังโหลด
เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เรามี 5 ตำแหน่งงานสำหรับคุณ
เลือกตำแหน่งงานเพื่อดูรายละเอียด
1-5 จาก 5 ตำแหน่งงาน
Central Group (Central Department Store Group)'s Bænnexr̒ k̄hxng
  • มีประสบการณ์ดูแลพื้นที่เช่าและหาร้านค้าเช่า 3-5 ปี
  • มีประสบการ์ณระดับหัวหน้างาน 3 - 5 ปี
  • ทักษะคอมพิวเตอร์ดี
  • จัดทำเอกสารบันทึกข้อมูลการซื้อ-ขาย
  • ตรวจเช็คสต็อกสินค้า เก็บรวบรวมข้อมูลสต็อกสินค้า
  • ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.
ประเทศไทย (ภาษาอังกฤษ)