• ดูเเลงานด้านเอกสารต่างๆ
 • ปวช. - ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ตรวจสอบพนักงานที่มาทำงาน

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 - ปริญญาตรี

12 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Bachelor degree in any field
 • Experiences in Sales Operation or Sales Co.
 • Good communication and can use Microsoft Excel

13 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งาน word excel
 • มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงเวลา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ส่งสินค้าเคลมให้ซัพพลายเออร์/แพ็คสินค้าเคลมคืน
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้บ้างเล็กน้อย

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • แจ้งเสนอราคาที่ซัพพลายเออร์แจ้งมาต่อลูกค้า
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • ทำเอกสารเคลม

22 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปวส-ปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ
 • สามารถทำงานออกต่างจังหวัดจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

19-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์คล่อง

18-Nov-17

 

Applied
 • มีความสามารถและทักษะตามสาขาวิชาชีพที่จบมา
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เป็นคน Active มีความละเอียดรอบคอบ

17-Nov-17

 

Applied
 • มีทักษะในการสื่อสารและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ชอบการเรียนรู้
 • มีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

17-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เพศหญิง
 • อายุ 18-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป

17-Nov-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุ 20-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญตรี ทุกสาขา
 • ประสบการณ์ด้านงานธุรการทั่วไปในสำนักงาน

17-Nov-17

 

Applied

EXECUTIVE SECRETARY

JAC International

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Minimum 3 years of executive secretary to expat
 • Executive Assistant, Personal Assistant, admin
 • support expatriate boss, outgoing, trustworthy

16-Nov-17

THB45k - 70k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Manage the Customer Service (Order Entry)
 • understanding of export process documentation
 • Excellent in English en Thai

16-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

15-Nov-17

 

Applied
 • Competitive Package
 • Challenging
 • Apply now!

15-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำเอกสารและรายงาน
 • ประสานงานและธุรการทั่วไป
 • หากทำบัญชีได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย,หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ขึ้นไปด้านแรงงานต่างด้าว

15-Nov-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. - ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
 • มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในด้านเงินเดือน

15-Nov-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

15-Nov-17

 

Applied
 • Flexible Working Hours
 • Health Insurance
 • Company Trip ปีละ 2 ครั้ง

14-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล
 • ช่วยเตรียมข้อมูล Time Attendance

13-Nov-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล