• ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป
 • สรุปต้นทุนการผลิตตู้สำเร็จรูป
 • ติดต่อประสานงานกับช่างหน้าไซต์งานและ sale

15 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai Female aged not over 38 years old.
 • Excellent command of written and spoken English.
 • Good command and organizational skills.

25-Sep-18

THB25k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • ติดต่อประงานกับลูกค้า,รับ Order จากลูกค้า
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เรื่องการจัดส่งงาน

25-Sep-18

 

Applied

Clerk / เสมียน

BENJARONG STEEL COMPANY LIMITED

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ทำงานด้านเอกสาร งานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใฝ่ที่จะเรียนรู้

24-Sep-18

 

Applied
 • Facility and Building
 • Administration
 • Building and construction

24-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • ทำงานด้านเอกสาร งานบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความใฝ่ที่จะเรียนรู้

24-Sep-18

 

Applied

Staff – Invoice/Packing Officer

Breuning Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • Export Officer
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(Experience) 1 ปีขึ้นไป

21-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

21-Sep-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

21-Sep-18

 

Applied

Product Coordinator

P.S.P. Specialties Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • ปิโตรเลียม
 • Product Coordinator
 • Coordinator

20-Sep-18

 

Applied
 • ติดต่อประงานกับลูกค้า,รับ Order จากลูกค้า
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร เรื่องการจัดส่งงาน

20-Sep-18

 

Applied

Goods Receiving Supervisor

Central Food Retail Co., Ltd. (Tops market)

ปริมณฑล-สมุทรสาคร

 • มีความรู้ในงานตรวจรับสินค้าเป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีความชำนาญในการจัดการและการติดต่อสื่อสารได้ดี

19-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ติดตามงานเอกสารเข้าและออกของแผนกจัดซื้อ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้และใช้โปรแกรมFormula
 • มีความกระตือรือร้น ตั้งใจทำงาน

17-Sep-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบเภสัชศาสตร์ ปสก. RA 5 ปี ทำงานสมุทรสาครได้
 • ภาษาอังกฤษดี
 • ต้องเคยทำบริษัทยาหรืออาหารเสริมด้าน RA โดยตรง

17-Sep-18

THB70k - 90k /เดือน

Applied