• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร
 • ระสบการณ์ทำงานตรงในกิจการขนาดกลางหรือใหญ่
 • ควบคุมดูแลพนักงานของฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และการใ

23-Jun-18

 

Applied
 • Coordinate meetings/events host by MD
 • Consolidate presentation/meeting materials
 • Data consolidation/handling

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด , การจัดการ

22-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

22-Jun-18

 

Applied

ธุรการสนาม

Boris Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • ปวส. - ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • Microsoft office โดยเฉพาะ word และ Excel
 • สามารถใช้อุปกรณ์ สำนักงานได้เป็นอย่างดี

22-Jun-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

22-Jun-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

22-Jun-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • 2-3 ปีขึ้นไป ในงานธุรการ หรือ เลขานุการ
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 35 ปี
 • ติดต่อสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี

21-Jun-18

 

Applied
 • HRD,HR Development,HROD,Human Resouces Developm
 • manufacturing, Factory
 • Good Command in English

21-Jun-18

THB45k - 70k /เดือน

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

21-Jun-18

 

Applied
 • Good understand in accounting and tax.
 • โบนัสและท่องเที่ยวประจำปี (ถ้ามี)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน จ.-ศ. และทุก ส.ต้นเดือน 1 วัน

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด , การจัดการ

21-Jun-18

 

Applied
 • งานประกันสังคม กองทุนทดแทน และงานบริการพนักงาน
 • บุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา
 • มีความรู้เกี่ยวกับเอกสาร ISO9001 : 2015

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • การศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี การตลาด , การจัดการ

20-Jun-18

 

Applied
 • จัดทำรายงานการรับ ส่ง ผ้า / จำนวนผ้าที่รับมา
 • ดูแลระบบการผลิต ส่วนการ ซัก อบ รีด
 • ระดับการศึกษาปริญญาตรี

20-Jun-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HR Management
 • 2-5 years in experience in term of making Visa
 • Good attitude with serviced mind.

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Responsible for all activities such as Friday club
 • Responsible for benefit & welfare programs
 • Bachelor Degree in Human Resource Management

19-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Experienced in admin,coordinator
 • Good English both spoken and written
 • Apply to inthiraporn.k@manpower.th.com

19-Jun-18

THB25k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดปทมธานีหรือใกล้เคียง
 • มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที

19-Jun-18

 

Applied
 • ประสานงานขาย ดูแลลูกค้าหลักไม่ต้องหาลูกค้าใหม่
 • การศึกษาไม่จำกัดวุฒิ
 • มี Training เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ

19-Jun-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • 2 years working experiences in Administrative job
 • Good Communication in English (TOEIC 600)
 • Visa and Work Permit Submission under BOI

18-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และการเจรจาที่ดี
 • สามารถพิมพ์ดีดได้ดี

18-Jun-18

 

Applied