• วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่ธุรการวิศวกรรม 1 อัตรา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • มีประสบการณ์ในโรงงานการผลิตมาก่อน

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • งานด้านเอกสารในแผนกคลังสินค้า ไซโลและรับวัตถุดิบ
 • บันทึกการทำงานในระบบควบคุมความสะอาด
 • วุฒการศึกษา ระดับ ปวส.-ปริยญาตรี

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาปวช. ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เจ้าหน้าที่สโตร์ 1 อัตรา

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล

 • วุฒิปวช. - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สมัครผ่านทาง jobsDB

13 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

General Manager of Human Resources (Japanese MFG)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • HR Strategies
 • Administrative Development, Improvement
 • Personnel & HR Development / Improvement

20-Jan-18

THB70k - 120k /เดือน

Applied

General Affair Staff (Navanakhon)

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • Thai nationality Male / Female , age 22 - 35 years
 • Service minded, energetic, interpersonal.
 • Experience 3 - 5 years to supervise maid, gardener

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bonus 5 mths, Free Meal, Language, Transportation
 • Stable Manufacturing & Trading of Electronic Parts
 • Good command of Japanese (JLPT N3up)

19-Jan-18

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาภาษาจีนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี (MS Office)

19-Jan-18

 

Applied
 • Analyze Dealer service
 • Making summary & analysis report
 • Support management regarding information

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี
 • เพศหญิง 2 อัตรา

19-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ขยัน ซื่อสัตย์ และมีใจรักงานบริการ
 • มีประสบการณ์ขายสินค้าก่อสร้าง (พิจารณาเป็นพิเศษ)

19-Jan-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปวช.
 • เพศหญิง 2 อัตรา

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คีย์ข้อมูลการทำงานของช่าง
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Excel และ Power Point
 • เพศหญิง วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป

19-Jan-18

 

Applied
 • รับผิดชอบดูแลช่องทางสื่อสารขององค์กร
 • จัดทำเอกสารต่างๆภายในบริษัท
 • ประสานงานทั่วไปทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • General Affairs Staff / Supervisor , HR, Admin
 • GA Staff / Supervisor, HR, Admin
 • เจ้าหน้าที่บุคคล, ธุรการ

19-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร
 • ระสบการณ์ทำงานตรงในกิจการขนาดกลางหรือใหญ่
 • ควบคุมดูแลพนักงานของฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่และการใ

18-Jan-18

 

Applied
 • บริหารจัดการงานและแรงงานต่างด้าว
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • สาขาการจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม

18-Jan-18

 

Applied
 • Recruitment, Training, Visa/Work Permit, Benefit
 • Payroll, Stationary, Booking & Reservation
 • Building Maintenance

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้
 • สามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทได้ดี

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor’s degree or higher
 • Over 7 years of experience
 • Strong interpersonal skill

18-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Recruitment job
 • Carefully and high sense of responsibility
 • Good command of English

18-Jan-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช ถึง ปริญญาตรี
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 • มีความรับผิดชอบอ

17-Jan-18

 

Applied

Administrator / ธุรการ

Kor. Charoennakorn Co., Ltd.

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • ดูแลงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

17-Jan-18

 

Applied
 • ดูแลงานเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
 • ประสานงานระหว่างฝ่ายขาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา)

17-Jan-18

 

Applied
 • Female, age between 22-37 years old
 • Bachelor or higher of Arts, Law or related field
 • Fluent in English (TOEIC score 800 up)

17-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor's Degree in HR
 • 2 years experience in recruitment
 • Good command of English

17-Jan-18

 

Applied
 • คีย์ข้อมุลทางการขาย การตลาดลงระบบ
 • ติดต่อฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ทำรายงายการขายตามประจำสัปดาห์ และ รายเดือน

17-Jan-18

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานโครงการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • บันทึกรายงานการประชุมนัดหมายประชุม
 • วุฒิการศึกษา ปวส -ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

16-Jan-18

 

Applied
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน 2 เท่าของค่าแรง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี ปรับเงินขึ้นทุกปี

16-Jan-18

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้และประสบการณ์งานเลขานุการ
 • มีทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม

15-Jan-18

 

Applied
 • การศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • ภาษาอังกฤษดี สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน สื่อสารได้
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี

15-Jan-18

THB20k - 30k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied

Export Officer

Urgo Healthcare Products Co., Ltd.

เมืองปทุมธานี

 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ
 • ความรู้พื้นฐานในงานที่รับผิดชอบ เช่น งานจัดซื้อ
 • Experience : 3 ปี ขึ้นไปในงานที่เกียวข้อง

15-Jan-18

 

Applied
 • Bachelor Degree or High Vocational Certificate
 • Good communication and team work
 • Experience (ประสบการณ์) : 3 years

15-Jan-18

 

Applied
 • Bonus 2 mths., Group Ins, Co. Trip, Trans, etc.
 • World wide JP Electronic parts Trading Company
 • Exp. in Sales Co. / Admin or Fresh is OK!

15-Jan-18

 

Applied

Hr. Staff & Administration Officer.

JAC AYUTTHAYA

ปริมณฑล-ปทุมธานี

 • recruitment & HR process
 • Improve environment
 • result &detail-oriented

15-Jan-18

THB20k - 25k /เดือน

Applied
 • 1 year experience in Shipping Process and admin.
 • Good command in English.
 • Coordination to consultation import / export.

15-Jan-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หญิง/ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์

15-Jan-18

 

Applied
 • Review and verify payroll calculation results
 • managing service operation of client’s payroll
 • Revenue Department, Social Security Office

15-Jan-18

THB30k - 55k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Prepare sale and inventory reports
 • Coordinate with any other related parties
 • Handles documents such as quotation and invoice.

05-Jan-18

THB16k - 25k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล