• ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
 • มีประสบการณ์ในการทำงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • บุคลิกดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

15 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Banquet Staff

Narai Property Co., Ltd.

ปริมณฑล-นนทบุรี

 • Higher Vocational Certificate
 • บุคคลิกดี มีใจรักในงานบริการ
 • สามารถเข้ากะได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • มีทักษะการพิมพ์ 30 คำ/นาทีขึ้นไป
 • สามารถทำงานวัน-เวลาที่กำหนดได้
 • สามารถเดินทางไปทำงานที่อิมแพค เมืองทองธานีได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • การศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านรับข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์

21 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • Competitive package.
 • Great opportunity to learn.
 • Modern cooperate culture

21 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • หากมีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษดีจะพิจารณาเป็ฯพิเศษ
 • สามารถออกต่างจังหวัดได้

21 ชั่วโมงที่แล้ว

THB16k - 20k /เดือน

Applied
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 18 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน word , Excel , photoshop

10-Dec-18

THB10k - 13k /เดือน

Applied
 • 5+ years of experiences in Recruitment function
 • Good command of English
 • Male/ Female, Age between 27 - 35 years old.

10-Dec-18

THB35k - 45k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Bachelor’s Degree in Korean language
 • Able to adapt to situations under pressure
 • Have great computer skills

10-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

10-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคล
 • มีทักษะและความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเป็นอย่างดี

09-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงานตามสิทธิ
 • สรุปเวลาการทำงานของพนักงาน Outsource

09-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

09-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

08-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

08-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

08-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

08-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Assist the top management
 • Culturally sensitive & strong interpersonal skill

07-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี-โท สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี-ดีมาก
 • สามารถวางแผน และ มีทักษะในการบริหารงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไปทุกสาขา
 • ชอบเล่น Social media ,Facebook , Webboard
 • ทำงานเป็นกะหมุ่นเวียนได้

07-Dec-18

 

Applied
 • 1 month bonus minimum
 • 2-4 years experience
 • 5 days working

07-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • ปริญญาตรี, ปวส. ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

07-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

07-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรองดี พูดจาฉะฉาน
 • สามารถใช้ โปรแกรม MS Office ได้

07-Dec-18

 

Applied
 • HR Service Provider - HR Full loop
 • Global company
 • 5 years experiences in HR and administrative

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • จบปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ ,
 • มนุษย์สัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่วในการทำงาน
 • มีความซื่อสัตย์ สุจริตในการทำงาน

06-Dec-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานประสานงาน งานธุรการ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และจิตใจให้บริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี MS-Officer

06-Dec-18

 

Applied
 • สามารถใช้ MS Office ได้ในระดับดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาโท

06-Dec-18

 

Applied
 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

06-Dec-18

 

Applied
 • จัดทำเอกสารด้านกฎหมาย
 • ลงข้อมูล/บันทึกข้อมูลลงในระบบของบริษัท
 • จบปริญญาตรี(สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

06-Dec-18

 

Applied
 • นำเสนอสินค้าและโปรโมชั่นให้ลูกค้ารับทราบ
 • บันทึกการรับ-ส่ง สินค้าเข้าระบบ
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป

06-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค
 • ป.ตรี สาขา วศ.บ (โยธา)
 • ใช้ MS Excel, Power point ได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • Executive Lounge
 • customer service
 • MICE

05-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้านคลินิคเสริมความงามมาก่อน

05-Dec-18

 

Applied
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือน

04-Dec-18

 

Applied
 • ร้านค้าสัมพันธ์/Tenant Service Officer
 • Good of Compensations And Benefits
 • Bachelor's Degree or Higher

04-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Administrative Assistant

Satit Christian Wittaya

เมืองนนทบุรี

 • Monthly Salary range: 20,000 – 30,000
 • Excellent organization skills
 • Fluent in Thai and English

03-Dec-18

THB20k - 30k /เดือน

Applied