• ทำใบเสนอราคาลูกค้า
 • ประสานงานกับลูกค้าและบริษัทฯ
 • เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปีขึ้นไป

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี
 • ประสานงานทั่วไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • จัดทำเอกสารทั่วไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
 • เพศชาย/หญิง

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

19 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปวช. - ปริญญาตรี
 • สรุปรายรับ - รายจ่ายประจำเดือน
 • ต้อนรับลูกค้าใหม่ พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี

22-Aug-17

 

Applied
 • งานประสานงานต่างประเทศ
 • สื่อสารภาษาไทยและอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • สื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาจีน ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย , หญิง
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • อายุ 23-30 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรม

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย , หญิง
 • อายุ 23-35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง
 • อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree or higher in Human Resources
 • Male or Female 45 years up
 • Minimum 10 years in HR management

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 25 - 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • มีความซื่อสัตย์ มีไหวพริบ ขยันและอดทน

21-Aug-17

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • คอยดูแลงานด้านเอกสาร
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบ รอบคอบในการทำงาน ซื่อสัตย์

21-Aug-17

 

Applied
 • ทำงานด้านบริการ ส่งเสริมการขาย ประชาสัมพันธ์ข่าว
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย-หญิง
 • วุฒิการศึกษา ปวส. , ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

20-Aug-17

 

Applied
 • รับผิดชอบงานภายในสำนักงาน
 • การจัดทำเอกสาร การจัดทำข้อมูล
 • จัดทำรายงานให้กับผู้จัดการ

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาพิเศษ
 • มีทักษะในการเจรจา ประสานงาน
 • ปวส.- ป.ตรี

17-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง
 • จัดทำเอกสารการสั่งซื้อเสนอหัวหน้างาน
 • จัดหา Supplier รายใหม่ๆเข้ามา

17-Aug-17

 

Applied
 • ทำการตรวจนับสต๊อกสินค้า อะไหล่
 • ปวส.-ป.ตรี.
 • ควบคุมดูแล ลงรายงานเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

17-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor Degree
 • 3 years expereince in HR generalist
 • Pay for Performance

10-Aug-17

 

Applied
รับตำแหน่งงานใหม่ส่งตรงถึงคุณทางอีเมล