• วุฒิ ปวช.-ป.ตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • ตั้งใจทำงาน

14-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ป.ตรี
 • มีความอดทนในการทำงาน
 • ตั้งใจทำงาน

14-Dec-18

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • วุฒิการศึกษาขึ้นต่ำ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • ขยัน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถไปต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

13-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

13-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

13-Dec-18

 

Applied
 • ออกใบกำกับภาษีให้ลูกค้า จัดเก็บเงิน
 • มีประสบการณ์ในสายงาน1 ปีขึ้นไป
 • งานธุรการด้านบุคคล

12-Dec-18

 

Applied

Admin

Si-am Media Press Products Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • วุฒิ ปวส.- ป.ตรี
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 • มีความสามารถด้าน คอมพิวเตอร์ กราฟฟิค

12-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ HRMS
 • ดูแลงานเบิกจ่ายสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน

12-Dec-18

 

Applied
 • ดูแลงานสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพ
 • ดูแลงานธุรการ เอกสารราชการ สัญญาต่าง ๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ

12-Dec-18

 

Applied

Interpreter & Admin PT18112606

PA & CA Recruitment Co., Ltd.

ปริมณฑล-นครปฐม

 • Bachelor's degree in related field
 • Interpret & translation duty
 • New graduated are also welcome

10-Dec-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Thai, Male/Female, age 30-35 years old
 • 3-5 yrs exp as Interpreter or GA
 • Good in English & Japanese(N1,N2),NakhonPathom

10-Dec-18

 

Applied