ชื่อตำแหน่งงาน คีย์เวิร์ด หรือชื่อบริษัท
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 จาก 597 ตำแหน่งงาน
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s banner
  Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd.'s logo
  สาทร
  • วุฒิปริญญาตรี
  • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก
  • รับผิดชอบงานเอกสาร
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's banner
  Bumrungrad Hospital Public Company Limited's logo
  คลองเตย
  • ปริญญาตรี บริหารงานบุคคล รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น
  • มีประสบการณ์ด้าน HR & Admin ไม่น้อยกว่า 3 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  Mazars (Thailand) Ltd.'s banner
  Mazars (Thailand) Ltd.'s logo
  สาทร
  • Possess at least Diploma certificate
  • Have experience as an Admin is preferred
  • Good command of English is an advantage
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s banner
  TALENTVIS RECRUITMENT (THAILAND) CO., LTD.'s logo
  ปทุมวันTHB 30K - 34,999 /เดือน
  • Have opportunity to convert to permanent
  • Strong manageable and communication skills
  • Ability to communicate effectively in English
  ถัด ไป