• ปริญญาตรี สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
 • สามารถ พูด อ่าน และเขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • รับทราบความต้องการของลูกค้า
 • ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน

5 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

เจ้าหน้าที่ Support

Raja Uchino Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ดี
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • บันทึกข้อมูลตามเอกสารรับเข้า-จ่ายออก
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (MS Office) ได้ดี
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน ร่างกายแข่งแรง

5 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
ไม่อยากพลาดตำแหน่งงานดี
เหล่านี้ใช่หรือไม่

 • การศึกษา ปวช. หรือ ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการทำค่าแรง, เงินเดือน (Payroll)
 • มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ (Microsoft office)

11 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied

Recruitment Officer

Abatek (Asia) Public Company Limited

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s degree in any field.
 • 5 years experience in Human Resources Management
 • Excellent in English communication and written

17 ชั่วโมงที่แล้ว

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

HR Manager

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Experience in human resources, both HRD and HRM
 • Have experience in a manufacturing business
 • Good command of English

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Female, Bachelor or High diploma degree
 • รับเฉพาะนักศึกษาจบใหม่เกียรตินิยม 1 และ 2 เท่านั้น
 • Willing to work in Bangna, Samutprakarn

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • Organize and maintain personnel records in HR
 • Bachelor's Degree in Human Resources
 • Create regular reports and presentations on HR

17 ชั่วโมงที่แล้ว

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่ บางปู จ.สมุทรปราการ
 • ทำงาน จ - ส 8.00 - 17.00 น.
 • ภาษาอังกฤษดี

17 ชั่วโมงที่แล้ว

THB20k - 35k /เดือน (สามารถต่อรองได้)

Applied
 • Fresh graduate is welcome
 • 0-3 years’ experience
 • Workplace Area: BTS Samrong

23-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Certified by company secretary program
 • Bachelor’s degree or higher in Accounting or Law
 • Working experience in Listed Company

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied

Material Management Executive

BASF - Asia Pacific

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Material and inventory management
 • Replenishment Planning
 • Compliance in legal requirements

22-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Bachelor degree in Business Administration
 • Management, Logistics or related fields
 • Minimum 6 years in Import- export

22-Jun-18

 

Applied
 • 3-5 years of experience in HR generalist
 • Knowledge in safety regulation and safety program
 • training & development Knowledge

22-Jun-18

 

Applied

Administrative Officer

LPN Metallurgical Research Center (Thailand) Co., Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • ประสานงานขาย
 • งานธุรการสำนักงาน
 • งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

21-Jun-18

 

Applied

Japanese Coordinator

Digital Media Asia Pacific Ltd.

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Japanese Coordinator
 • Be proactive and follow up ongoing cases daily
 • New graduated is welcome

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • มีความคิิดด้านการทำงานเชิงรุก
 • มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
 • มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจขนส่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ

21-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • To arrange import-export shipment documentation
 • Bachelor's Degree in Business administration
 • Be available for 1 year contract

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Analyzes data, market trends and the competition
 • Bachelor’s degree in Business Management,Marketing
 • Have experience in marketing at least 2 years

20-Jun-18

เงินเดือนสามารถต่อรองได้

Applied
 • Administration support
 • Fresh graduate is welcome
 • Good command in English, MS Office

20-Jun-18

 

Applied
 • High school or equivalent minimum
 • Must have strong administrative skills
 • Must have excellent phone personality and skills

20-Jun-18

 

Applied
 • Japanese Speaking ภาษาญี่ปุ่น
 • Coordinate with Japanese members
 • Samutprakarn Area

19-Jun-18

THB25k - 45k /เดือน

Applied

HR Officer (Payroll)

PRTR Recruitment & Outsourcing

ปริมณฑล-สมุทรปราการ

 • Bachelor’s Degree in related fields
 • At least 2 years of experience in payroll
 • TOEIC score 450 or above

19-Jun-18

 

Applied